• 012 260 260 Van 8.30 u tot 17.30 u
  • Grote bestellingen? Gratis en snelle offerte
  • 4,4/5
    Tevreden of geld terug
  • 1ste bestelling? Gratis levering vanaf €200 €149
Nederlands | Français
logo raja 012.260.260 Van 8.30 u tot 17.30 u
0,00 € leeg
Bestelling Per referentie
Actieprogramma Vrouwen en Milieu

Vrouwen en milieu

Laatste nieuws

Colloque Femmes et Environnement

Woensdag 1 maart, 2017

2006-2016: de RAJA-Danièle Marcovici Foundation viert haar 10 jarig bestaan van hun van actie ten voordele van vrouwen.

Op 6 december 2016 verzamelden bijna 400 mensen zich in het Trianon Theater in Parijs om de tiende verjaardag van de RAJA-Danièle Marcovici Foundation te vieren. Tijdens deze avond hadden we een terugblik op de hoogtepunten van deze 10 sterke jaren. Tevens werden de "RAJA Women's Awards Foundation" - special 10 jaar uitgedeeld... ... Leer meer

Opgericht in 2006 op initiatief van Danièle Kapel-Marcovici, directeur-generaal van RAJA Group en voorzitter van de RAJA-Danièle Marcovici Foundation, ontwikkelde de Foundation acties van solidariteit en filantropie gewijd aan vrouwen.

Op 6 december 2016 verzamelden bijna 400 mensen zich in het Trianon Theater in Parijs om de tiende verjaardag van de Foundation te vieren. Deze avond gaf een terugblik op de hoogtepunten van haar geschiedenis.

"Het is met grote trots dat we het 10 jarig bestaan van de Foundation vieren. Sinds 2006 is onze inzet gegroeid. We zullen blijven vechten voor de rechten van vrouwen, zolang er ongelijkheid en geweld bestaat" aldus Danièle Kapel -Marcovici, CEO van de RAJA Group en voorzitter van de RAJA-Danièle Marcovici Foundation.


Awards: RAJA Foundation Women's Awards Special 10 jaar
Op 6 december bekroonde de Foundation ook de verenigingen met een speciale prijs, namelijk de "RAJA Vrouwen Awards Foundation 2016”. Deze prijs werd toegekend aan de verenigingen die de Foundation ondersteunen sinds 2006. € 80.000 werd uitgedeeld aan vijf verenigingen om hen zo in staat te stellen hun acties voort te zetten voor vrouwen.

Prijs Vorming en Tewerkstelling: € 20 000 Fleurs de Cocagne: re-integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt door middel van biologische tuinbouw in Essonne.

Prijs Onderwijs en Sociale Actie: € 20 000 Afghanistan Libre: ontwikkelen van centra voor Onderwijs in de gezondheidszorg voor Afghaanse vrouwen

Prijs Rechten van de vrouw en bestrijding van geweld: € 20 000 Lysistrata: ondersteuning van vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo

Prijs "Coup cœur du jury": € 10 000 Life Project For Youth: herintegratie van jonge alleenstaande moeders in de sloppenwijken van Manilla (Filipijnen)

Publieksprijs: € 10 000 Habitat Cité: project bouwen met klei samen met de vrouwen van de sloppenwijk Pantanal in Nicaragua

Meer
resultaten

September 2016

In september 2016 gaat het actieprogramma verder!

In september 2015, werd het actieprogramma "Vrouwen en Milieu" gelanceerd.
Dankzij uw keuze in producten en onze selectie van milieuvriendelijke producten, hebben wij dankzij u meer dan € 479 637 ingezameld voor de 8 ondersteunde projecten over de hele wereld. ... Verder lezen

Zij hebben ervoor gezorgd dat 800 vrouwen gevormd werden om nieuwe lanbouwtechnieken te gebruiken, en om 330 famillies de kans te geven om biogas te produceren, om 4800 vrouwen de kans te geven om schelpen te verzamelen, en zelfs om 12 hectare bos te bebossen.

Het actieprogramma gaat verder met 3 milieuvriendelijke producten waarvan de verkoop een nieuw project zal ondersteunen.
Ontdek onze selectie milieuvriendelijke producten.

Sluiten
1ere date

Maandag 18 januari 2015

Projecten in de kijker #5

Een interview met Clotilde Bato, Directeur van SOLIDARITÉ. Het project “The Seeds of Hope” in India... Verder lezen

Waarom is dit project zo belangrijk? Aan welke behoeftes beantwoordt deze en gaat het zowel in op noden van de vrouwen als op de bescherming van het milieu?

Eerst en vooral, globaal gezien is de helft van de boeren in de wereld een vrouw en hun bijdrage in dit werk kan in vele landen voor 60% tellen. Aan de andere kant produceren zij de helft van het voedsel in de hele wereld, spijtig genoeg genieten deze vrouwen niet van dezelfde omstandigheden als de landbouwers.

In het Noorden van India, in het bergachtige gebied van Uttarakhand kunnen ze genieten van een belangrijke, uitzonderlijke en wilde reserve van biodiversiteit.
Sinds de “Groene revolutie” werden kleine lokale boeren geconfronteerd met nieuwe ecologische en economische druk (zoals het gebruik van hybride niet reproduceerbare zaden of de aankoop van mest die noodzakelijk is voor de productie van deze) hen in de armoede dwingen, door hen schulden te laten maken, wat uiteindelijk tot zelfmoord kan leiden.

Vrouwen die in dit gebied leven, nemen het bewerken van het land voor hun rekening. Ze beschikken over traditionele knowhow om de grond te bewerken en om het milieu zo min mogelijk te beschadigen, ook maken ze de link tussen het bord en de bescherming van de zaden, hun voortplanting, de keuken , de smaak, ...

Hoewel ze een brede kennis hebben van deze zaken, deze worden niet gewaardeerd door een zeer mannelijke samenleving waarin zij leven.

In zo’n context, is het belangrijk om een beleid op punt te stellen die de biodiversiteit beschermt en om bio landbouw te promoten, twee acties die het mogelijk maken om landbouwactiviteiten duurzaam te maken die eveneens het milieu beschermen, die socio-economische omstandigheden verbeteren, zodat de kennis en de status van deze vrouwen in hun gemeenschap gewaardeerd wordt.
In het Zuiden van India, zoals in de rest van het land, is het milieu slachtoffer van de economische groei en zorgt onvermijdelijk voor een groei van afvalproductie door de bewoners. In deze context is het onvermijdelijk om de jongeren te sensibiliseren de klimaatverandering tegen te gaan en om het milieu te behouden. Bio-scholen beantwoorden aan de vraag van het sensibiliseren, dit is een onderwerp waarin de Indiase regering nog maar net heeft ingegrepen en die een beperkt aanbod biedt op het platteland.
De meisjes die naar deze bio-scholen gaan, zijn vaak opgeroeid in arme gezinnen, die geen toegang hebben tot onderwijs en andere buitenschoolse activiteiten. De tuinen van deze bio-scholen leren deze achtergestelde meisjes hoe om te gaan met het milieu en deze te behouden , maar ook om zelfvertrouwen te winnen in een omgeving waar weinig plaats is voor hen.

In welk mate kan dit project ervoor zorgen dat de leefomstandigheden van deze vrouwen veranderen?

Er is aangetoond dat er een sterk causaal verband is tussen armoede, autonome vrouwen en biodiversiteit. In India spelen vrouwen een sleutelrol in de landbouwproductie en het voedsel dat op tafel komt. De producten die de vrouwen produceren is eerder voor persoonlijk gebruik en niet voor de bevoorrading van industrie of plaatselijke markten. De klimaatverandering heeft een negatieve invloed op de regio en zorgt op haar beurt invloed op de veiligheid van voedsel en het welzijn van de gemeenschap.

In het Noorden van India, door zich te focussen op de vrouwen die landbouwactiviteiten uitoefenen, die de meerderheid vormen van de personen die gebruik kunnen maken van het project “ Seeds of Hope”, SOLIDARITÉ. Zodat hun rol waardering opbrengt met de rol die zij spelen in de gemeenschap. De opleidingen die ze volgen zorgen ervoor dat ze in autonomie winnen en zich steviger kunnen nestelen in een lokale democratische rol.
Om eindelijk een onafhankelijk inkomen te hebben is een verbetering voor de families en zorgt voor een verbetering in hun mensenrechten. In het algemeen zorgt voor vrouwen met autonomie en leiderschap.
SOLIDARITÉ is ervan overtuigd dat de vrouwen een belangrijke rol spelen in het behoud van het milieu want deze zou niet kunnen overleven zonder de inzet van de vrouwen. IN het meeste van de gevallen, is het de voornaamste verantwoordelijkheid om de behoeften van het gezin te ondersteunen en het consumptiepatroon te bepalen

Is er een verhaal van een vrouw die één van de begunstigde is van dit project, dat u in het bijzonder heeft geraakt, vertellen?

« The Seeds of Hope »
Een anekdote : een onverwachtse gebeurtenis
Nadat de eerste fase van het project was afgerond, heeft de evaluatie ons niet enkel getoond dat de vrouwen hun verworven kennis delen, maar ook dat ze hun overproductie delen met hun buren en families. Zo vermeerderen ze indirect het aantal begunstigden op de weg van het behoud van traditionele zaden en de agro-ecologische productie. Dit project heeft voor een solidariteitssysteem gezorgd.

Bio-scholen

Jaya – projectbemiddelaar : « Dit project is een succes en dit is te danken aan de interesse van de leerlingen, leerkrachten en coördinators. Het project bestaat in 11 scholen, ik kan dus slechts 1 keer per week elke school bezoeken.

Als ik er niet ben, zorgen de leerlingen en leerkrachten op een autonome manier voor de tuin. Ze zijn zo geïnvesteerd in dit project dat degene die dichtbij de school wonen ook in het weekend en vrije dagen de tuin komen onderhouden!

Onze leerkrachten zijn de beste verkopers: ze bespreken dit project met collega leerkrachten uit andere scholen en overtuigen hen om dit project ook naar hun scholen te brengen. Zo kunnen wij dit project verder verspreiden. »

We kunnen ervan uitgaan dat het sensibiliseren van kinderen noodzakelijk is in de verandering van het gedrag van de ouders. Ik heb enkele anekdotes die dat bewijzen. Een bepaalde dag, een vader en zijn zoon namen deel aan een project in één van de bio-scholen en kwamen bij mij langs. De vader zei mij dat hij de gewoonte had om zijn afval te verbranden, maar sinds dat zijn zoon lessen kreeg over de opwarming van de aarde, het gat in de ozonlaag en het belang van sorteren, dat hij sindsdien zijn afval sorteert.

Het project bio-scholen geeft kinderen ook de kans om te leren hoe ze zelf hun compost kunnen maken: eens thuis, maken ze dit voor hun eigen tuin. Er is ook dat kleine meisje, die mij meerdere malen vroeg of ik haar geen zaden kon geven om in haar tuin te planten. Ik gaf haar toen zaden om tomaten en pepers te planten, maar de kippen hadden alle zaden opgegeten. Ze was zo ontgoocheld en had onophoudelijk bij haar moeder gehuild, dat de moeder mij hierover aansprak. Dit is een mooi voorbeeld dat de kinderen onrechtstreeks de ouders beïnvloeden en hen betrokken maken.

Een voordelige getuigenis:

Puni Davadi, klein meisje dat de kans krijg om van het project bio-scholen gebruik te maken: «de bomen en planten zijn mooi. Ik ga mijn tuin ook zo groen maken als deze! Ik wil mijn zus [Jaya] bedank om mij hierheen te hebben gebracht. »

Sluiten
1ere date

Vrijdag 11 december 2015

Projecten in de kijker #4

Interview met Charlotte Nivollet, Regionale directeur van Geres Zuidoost-Azië voor een project in Myanmar ... Verder lezen

Waarom is dit project zo belangrijk?

Myanmar heeft een groot potentieel: sinds 2011 is dit land terug geopend aan de buitenwereld en is één van de minst ontwikkelde landen in de regio van Zuidoost-Azië. Doorheen dit hele testprogramma, heeft GERES als doel om de kookfornuizen en kookplaatsen te verbeteren. Ons team werkt samen met het ministerie van het behoud van het milieu en bossen en met het ministerie van de wetenschap en technologie om de kwaliteit van de verkochte producten te garanderen. Deze afgewerkte producten zullen
300 000 gezinnen treffen.

We wensen ook de economische ontwikkeling van de bedrijven, die gebonden zijn aan producenten, door hun productielijn en hun verkoop te verbeteren. 30 bedrijfjes zijn al aangesloten aan dit testproject. Door doeltreffender te werken, zullen de aangepaste woningen de afbraak van de bossen tegen te gaan en om de CO2-uitstoot te verminderen.

Aan welke behoeftes beantwoordt dit project en gaat het zowel in op noden van de vrouwen als op de bescherming van het milieu?

De nodige hulpmiddelen aanbieden aan de producenten. Dit project helpt ondernemende vrouwen te emanciperen via de verbetering van hun professionele capaciteiten, ENERGIA, heeft dit uit een studie onder leiding van GERES in 2015, dit onderzoek geeft als voorbeeld van een groep vrouwen uit de regio van Sagaing en sinds 15 jaar in de sector. Tot op heden hebben ze moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen. Tot op de dag van vandaag zijn er vijf groepen die kunnen profiteren van de opleiding om hun professionele vaardigheden te versterken en verbeteren. Het doel is om hun productiecapaciteit te verhogen, waardoor ze automatisch een hoger inkomen zullen verkrijgen. SCALA, wil met dit project andere vrouwen om zich in te zetten in dit project.

Het leven van deze gebruiksters verbeteren

Vandaag, in dit land, is 85% van de personen afhankelijk van vaste biomassa, 35% gebruikt een vuurhaard met 3 stenen, gevolgd door de traditionele vuurhaard met steenkool, gebruikt door 27% de gezinnen (Studie EMC – GERES, 2015).

De studie « Global Burden of Disease assessment » de Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat de luchtvervuiling staat op de 3de plaats van doodsoorzaken in Myanmar. Vooral vrouwen tussen de 15 en 49 jaar zijn het meest geraakt. In het algemeen, leven vrouwen 10 jaar minder dan de mannelijke bevolking in Myanmar.
De verbeterde vuurhaarden zorgen voor een vermindering van de werklast voor de vrouwen, die gemiddeld 217 uur per jaar besteden aan het verzamelen van hout in Myanmar (Mercy Corps-Myanmar 2012). Dit probleem is verre van opgelost, de prijs van de brandstof in Myanmar is 4 keer duurder geworden sinds 1994, en moedigt de consument aan om ongecontroleerd bossen te kappen die in de omgeving van de dorpen gelegen zijn.

Hoe gaat dit project ervoor zorgen dat situatie van deze vrouwen gaat veranderen?

5 vrouwengroepen werden geïdentificeerd door het testproject. Na de analyse van hun productieketen en hun producten, krijgen ze de nodige opleidingen om zo een propere en doeltreffende vuurhaard op poten te zetten, maar ook zich te bevoorraden van de juiste gereedschappen om hun productieketen te verbeteren samen met de kwaliteit van de producten. Om hun producten rendabel te maken en beter te laten verkopen, is een deel van het project is voor een deel opgedragen aan de sensibilisering in het test regio’s om de eindgebruikers te begeleiden in het gebruik van producten die beter presteren en waarbij de gebruiksomstandigheden properder zijn.

Deze toestellen geven de vrouwen de kans om de kooktijd en het verzamelen van de brandstof te doen verminderen, en om aan rendabele activiteiten tijd te spenderen, of om uit te rusten.

Tijdens de praatsessies met de groepen met het team van het hele project en onze partner ENERGIA, zeiden mannen en vrouwen dat ze na hun dagelijkse taken uitgeput waren. De tijdswinst die deze nieuwe vuurhaarden aanbieden is zeer welkom bij de lokale bevolking.

Is er een situatie tijdens dit project dat u in het bijzonder heeft geraakt?

Het team heeft zich ontfermt over traditionele gezinnen uit 3 verschillende provincies om deze te analyseren en om een werkbasis op te richten om deze beter te doen werken en properder te maken.

Na een reeks van testen, hebben onze collega’s in Hlaing Det, het gewichtsverschil tussen de producten is bijna niet zichtbaar. In de productiecentra is er geen kwaliteitscontrole van de producten, er zijn verschillende productiemachines.

Het team is tot de conclusie gekomen dat de producent, vaak jonge vrouwen, talent heeft om manueel bijna dezelfde toestellen te maken. Een kwaliteit die zeer moeilijk te vinden is en veelbelovend is voor het succes van meisje en haar bedrijf.

Sluiten
1ere date

Woensdag 25 november 2015

Projecten in de kijker #3

Interview met Marie-Pierre Duclerq, verantwoordelijk van de landbouwprogramma’s van de vereniging ESSOR. Project in Mozambique... Verder lezen

Waarom is dit project zo belangrijk?

Dit is een belangrijk project omdat er met verschillende factoren rekening gehouden moet worden in grote Afrikaanse steden: de intensieve productie ligt onder zware druk, moeite met het commercialiseren, een zwakker organisatie van de producenten en van de ondersteunende instellingen, intensief en ongecontroleerd gebruik van chemische meststoffen die vreselijke gevolgen hebben op het milieu en de plaatselijke bevolking, maar vooral op degene die in de landbouw werken.

Met zicht op deze problemen, heeft het project concrete antwoorden klaar op de volgende onderwerpen:
- het versterken van de capaciteit van de verschillende actoren samen in overleg met hen, waardoor de duurzaamheid van het project gaat verbeteren (verenigingen en vakbonden van producenten, openbare diensten voor landbouw, handelaren en consumenten),
- dit gaat ook op zijn beurt voor diversificatie zorgen die de technologie voor de productie van milieuvriendelijkere agrarische producten verbeterd
- de verbetering van afzetkanalen en de structurering van een sector van “gezonde groenten” zonder het gebruik van chemicaliën.

Het hele project waakt erover dat de vrouwen, de voornaamste actoren van de groene zones van Maputo, altijd vertegenwoordigd, voorgesteld en gewaardeerd worden in alle activiteiten die ze uitvoeren en dat ze eveneens meer invloed krijgen in de functies die ze uitvoeren. Hun voornaamste zorg is om hun gezin te voeden en hun kinderen goed opvoeding te kunnen geven. Dankzij hun kennis en ook door de verbetering van nieuwe markten, ze verhogen hun inkomsten en kunnen zo hun eigen omstandigheden verbeteren.

Hoe kan dit project het leven van de vrouwen veranderen?

Door de interventie op de verbetering van de werkomstandigheden ( vermindering van de werktijd en van zware irrigatiewerken), de vermindering in productiekosten (door de vervanging van chemische meststoffen door alternatieve technieken en producten) (wat ook voor een positieve impact op hun gezondheid zorgt) en de toegang tot nieuwe marken in het kader van ecologische landbouw, zorgt het project voor een verbetering in de economische activiteiten van de vrouwen. Dit geeft hen op lange termijn minder afhankelijk zijn van de mannen. Tijdens mijn laatste missie, heb ik kunnen vaststellen dat de loonsverhoging dat sommige vrouwen hun kinderen naar school konden sturen.

Is er een situatie tijdens dit project dat u in het bijzonder heeft geraakt?

Tijdens mijn laatste missie in Maputo, heb ik Isabel ontmoet, lid van de vereniging “mulheres de zimpeto”, haar dynamiek, motivatie en inzet hebben mij geraakt. Tijdens de eerste ontmoeting met het Essor team, heeft ze ontdekt dat er alternatieven bestaan op het gebied van productie en ze heeft beslist om zelf te experimenteren. Dit doet ze nog op de dag van vandaag en blijft zich inzette, ook met vele tegenslagen (zo bracht ze zaden mee uit Brazilië en test ze deze op haar stuk land). In tegenstelling tot bepaalde producenten die zich inzetten in deze sector, die dit enkel doen voor economische redenen (wat begrijpelijk is met de grote armoede in het land), heeft dit project ook de bevolking doen beseffen welke gevolgen het intensieve gebruik van chemische producten kan veroorzaken.

Sluiten
1ere date

Donderdag 5 november 2015

Projecten in de kijker #2

Interview met Santiago Nunez Regueiro, verantwoordelijk voor het Programma in Latijns-Amerika “ Vrouwen die vee grootbrengen beter vormen om zich in te zetten tegen de klimaatveranderingen” in Cuba... Verder lezen

Aan welke behoeftes beantwoordt dit project en gaat het zowel in op noden van de vrouwen als op de bescherming van het milieu?

In Cuba, waar meer dan 80% van het voedsel geïmporteerd is, is de voedselproductie een nationale prioriteit geworden. Maar de terugkerende periodes van droogte, dankzij de opwarming van de aarde en de afbrokkeling van de structuren zorgen voor een negatieve impact van de opbrengsten.

Bijvoorbeeld: in Camagüey, een belangrijke provincie op het gebied van veeteelt, bereikt de productie slecht de helft van zijn potentieel. Het project werkt in deze regio, met producten die een hoog potentieel hebben en worden gevormd om de kwaliteit en kwantiteit van hun productie (opleiding in het beheer van dieren, aanpassingen in functie van de opwarming van de aarde) te verbeteren. Deze sector wordt in Cuba gezien als uitsluitend voor mannen, dit project verzekert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de sector.

Hoe kan dit project het leven van de vrouwen veranderen?

Deze vrouwen zijn zich ervan bewust dat de opwarming van de aarde heel wat obstakels met zich meebrengt en zij kunnen zich aanpassen. Ze leren om zaden te gebruiken die steker bestand zijn tegen droogte, om hun productie te diversifiëren, … Dankzij deze opleidingen zullen ze zelfstandiger worden. Tot slot zal het delen van ervaringen zorgt voor een goede mix van de praktijken en voor een betere kwaliteit en kwantiteit. Aan de andere kant, door samen te werken met de vragende partij in de sector van de veeteelt, hen te sensibiliseren dat het betrekken van de vrouwen zeer belangrijk is, het project wil de situatie van deze vrouwen verbeteren.

Is er een situatie tijdens dit project dat u in het bijzonder heeft geraakt?

Ana Ángela Rodríguez Fleita
Na studies om dierenarts te worden, begon Ana Ángela Rodríguez Fleita teler. Onafhankelijk en moedig, kon ze haar familie onderhouden. Door 22 jaar ervaring in de sector, werd ze een voorbeeld voor velen. Voor haar kwam dit project als een verrassing. Het is een ondernemende vrouw die lang droomde om nieuwe dingen te doen, om nieuwe landbouw producties op poten te zetten. Het is belangrijk om de bevolking te voeden en om nog meer te geven, want Ana Ángela Rodríguez Fleita had de middelen hiertoe. Ze hield kippen, konijnen, schapen en geiten bij, en had ook een moestuin. Dit is een zeer voordelig project voor haar, niet enkel in bronnen, maar ook in kennis. Ana is heel dankbaar en gemotiveerd.

Luisa María Barba Alonso
Nadat haar vader ziek werd, werd deze vrouw plotseling verantwoordelijk voor het familiebedrijf dat in de veeteelt commercieel actief is. Dankzij haar nauwkeurigheid en aandacht tegenover haar dieren, verkoopt ze vandaag niet alleen vlees in verre provincies, in het westen van Cuba, maar produceert ook 48 000 liter melk per jaar die ze dan verwerkt tot kaas. Luisa is heel blij dat ze werd gekozen om deel te nemen aan dit project en dat haar werk op die manier ook gewaardeerd wordt. Ze heeft zich ook toegelegd op een kwekerij (bossen), het kweken van geiten en schapen. Luisa is er zeker van dat ze veel mensen iets zal bijbrengen en haar familie ook een beter leven bieden.

Sluiten
1ere date

Maandag 26 oktober 2015

Projecten in de kijker #1

Interview met Myriam Mackiewicz, Coördinatrice bij Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières in Togo... Meer weten

Waarom is dit project zo belangrijk?
Aan welke noden van vrouwen en het milieu beantwoordt dit?

« Dit project gaat de uitdaging aan met thema's als voeding, milieu en maatschappij.

Inderdaad, de savannes van Togo hebben vaak te lijden onder voedseltekorten en -onzekerheid: een familie van 3 heeft bijvoorbeeld al vlug te kampen met een tekort aan granen tijdens droge periodes.

Bovendien wordt het milieu er erg aangetast: onder andere door ongeschikte landbouwpraktijken, zoals het verbranden van bomen en kreupelhout of het kappen van bomen om het vervolgens te gebruiken als brandhout.

Vanuit een maatschappelijk oogpunt zijn vrouwen zich nog steeds onbewust van hun rechten en hun economische rol die erg fundamenteel zijn in onze samenleving. Die rol wordt trouwens nog altijd niet voldoende naar waarde geschat.

Dit project, dat we hebben samengesteld en uitvoeren met onze Togolese partners, NGO's Inades Training en de landbouwersorganisatie UROPCS, zet vrouwen en duurzaamheid centraal in haar missie. »

Hoe zal jullie werk ervoor zorgen dat de situatie van vrouwen ter plaatse zal veranderen?

« Deze actie zet zich door op verschillende niveaus: eerst op familieniveau dankzij de opleidingen over hun rechten. Vrouwen krijgen op die manier meer zelfvertrouwen en zo slagen ze erin beter te onderhandelen met hun partner, bijvoorbeeld om te kunnen genieten van meer vruchtbare landbouwgrond.

Met het planten van bomen zullen ze zich makkelijker kunnen voorzien in brandhout en op die manier zal de druk op de natuurlijke vegetatie verminderen.

Vrouwen leren via scholen hoe ze nieuwe agrarische technieken kunnen toepassen op het veld. Denk dan aan het steeds belangrijkere gebruik van compost of van 100% natuurlijke pesticiden vervaardigd uit pepers en neemzaden (een boom van origine uit Zuid-Oost Azië en nu overal ter wereld te vinden). »

Kan u ons enkele voorbeelden geven van situaties die zich voorgedaan hebben binnen dit project ten voordele van vrouwen? Situaties die u nog steeds zijn bijgebleven.

Samen met Fidel, onze projectleider ter plekke, ontmoeten we Hortense en Yémila die ons vertellen hoe hun leven veranderde dankzij het project:

"Hortense is een 50-jarige weduwe die in het dorp Nano woont. Daar maakt ze deel uit van een groep boerinnen.

Door het project heeft zij via school heel wat dingen bijgeleerd over agro-ecologische praktijken. Daarnaast deelt ze nu ook een kar en een ezel met haar drie buren, die middelen had ze ervoor niet." Hortense komt erbij staan en legt het met veel enthousiasme verder uit. "Ik was zo opgelucht! Met die kar kunnen we gewoon in één keer water, dood hout en oogst vervoeren! Het voelde aan als een last die ineens door tien gedeeld werd. En nog iets, bekijk dit stuk landbouwgrond eens. Het zorgt voor twee keer zoveel oogst dan normaal! Dit jaar alleen al hebben we vier keer meer compost geproduceerd. Vroeger hadden we maar één put die we nog niet eens gevuld kregen. Dit jaar hebben we met de hulp van twee technici van het project twee putten kunnen vullen. Zolang we de putten goed kunnen blijven vullen en bewateren, zal er weer veel compost geproduceerd worden. Hier zie je dus het resultaat van een goed voorbereide en dus mooie oogst!"

"Yémila woont samen met haar man en zes kinderen in het dorp Nagbongou.

Zij kreeg eveneens opleiding over agro-ecologische technieken en vertelt ons over de verandering in het gedrag van haar man die eveneens opleiding kreeg over de socio-economische rechten van vrouwen en het beheer van een graanschuur."

"Op een nacht zei mijn man om eens langs hem te komen zitten op ons terras. Hij zei toen het volgende: laten we eens samen nadenken over onze graanschuur en hoe we kunnen vermijden dat onze voorraad van granen bijna op is bij het begin van de winter.

Het was de eerste keer in ons huwelijk dat mijn man samen met mij discussieerde over het reilen en zeilen van ons huishouden en oogst! Ik was dan ook erg benieuwd en wou het dan ook begrijpen

Sluiten

Maandag 7 september 2015

Agenda: 2 grootschalige gebeurtenissen

December 2015

Naar aanleiding van de COP21 (1) organiseert de Stichting RAJA-Danièle Marcovici een seminarie over de rol van vrouwen die zich midden in de klimaatverandering en de milieubescherming bevinden. Tijdens deze conferentie komen alle deelnemende partijen, ambtenaren en ministers samen... Verder lezen

(1) Klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Deze vindt plaats in Parijs van 30 november tot 11 december 2015.

8 Maart 2016

Tijdens de internationale vrouwendag zal de Stichting RAJA-Danièle Marcovici het bedrag dat verzameld werd tussen september 2015 en februari 2016, overmaken aan de vijf geselecteerde projecten van de actie 'Vrouwen en Milieu'.

Sluiten