Nederlands Français
 

Beter sorteren = meer recycleren

Planete

Bedrijfsafval: wat doet u ermee?

Zowel voor thuis als voor op het werk geeft RAJA meer info over hoe u afval correct moet beheren en een nieuw leven kan geven.

Open infographic

Open infographic

Een tweede leven voor afval

Afval heeft historisch gezien een nogal slechte reputatie. Onverwerkt afval werd vaak gezien als de bron van vele kwalen zoals lucht- en watervervuiling, bodemverontreiniging, enz. Maar wat als we dat afval nu eens een tweede leven geven?

De Europese Unie spoort sinds enkele jaren sterk aan op het principe van de “circulaire economie”. Daarmee worden de afvalstoffen van nu de grondstoffen van morgen. Het wordt de bron van toekomstige producten, en dat met een zo minimaal mogelijke impact op het milieu.

Thuis of op het werk: minder afval is de boodschap

We onderscheiden verschillende soorten afval, afhankelijk van de bron:

- huishoudens die huishoudelijk afval produceren;
- industriële en ambachtelijke bedrijven, de tertiaire sector, landbouw en visserij, afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijven die afval produceren dat een economische activiteit oplevert;
- bouwbedrijven die bouwafval produceren.

Een deel van het afval dat door professionals wordt geproduceerd, kan op dezelfde manier door openbare diensten worden ingezameld als huishoudelijk afval. In dit geval gaat het om geassimileerd afval, dat deel uitmaakt van het huishoudelijk afval.

Vandaag de dag zetten alle afvalproducenten zich in om de hoeveelheid afval te verminderen. Aangezien bedrijven veel grotere volumes afval produceren dan huishoudens, zal de impact langs hun kant het grootst zijn. Er is dus werk aan de winkel!

De verplichte ophaling van bedrijfsafval

In Vlaanderen is elk bedrijf verplicht om zijn eigen afval te sorteren en te laten ophalen. Daarvoor moet men als bedrijf een contract afsluiten met de lokale afvalinzamelaar (geregistreerd bij OVAM). Als het bedrijfsafval kan worden meegegeven met de tweewekelijkse gemeentelijke inzamelronde van huishoudelijke afvalstoffen en de maximumhoeveelheid daarbij niet wordt overschreden, geldt de contractverplichting niet.

Deze verplichting heeft betrekking op een brede waaier aan afvalstoffen: pmd, glas, papier, textiel, groenafval, metaal, enz.

Op 1 juni 2018 werd deze lijst aangevuld met onder andere plastic folies, harde plastics en piepschuim.

Is uw bedrijf gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan bent u verplicht om een overeenkomst te sluiten met een geregistreerde ophaler van Leefmilieu Brussel (verplichting van kracht sinds 2013).