Nederlands Français
 

Welk bedrijfsafval
moet u sorteren?

Planete

Het correct sorteren van uw afval

Welke soorten afval zijn recycleerbaar, en in welke afvalbak moeten ze dan terechtkomen? RAJA toont u hier het overzicht.

Open infographic

Open infographic

Welk bedrijfsafval moet u sorteren?

Bedrijven dienen in grote lijnen dezelfde afvalstromen te sorteren als huishoudens. Er zijn echter enkele verschillen. In totaal zijn er 21 afvalstromen die een bedrijf verplicht dient te sorteren. De onderstaande afvalstoffen vallen onder de sorteerplicht in Vlaanderen en mogen dus niet bij het restafval terechtkomen.

1. Afgedankte batterijen of accu’s
2. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
3. Afvalbanden
4. Afvalolie
5. Apparatuur of recipiënten met ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen
6. Asbestcementhoudende afvalstoffen
7. EPS of piepschuim
(sinds 2018)
8. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
9. Gevaarlijke afvalstoffen en de lege verpakkingen daarvan
10. Glas
11. Groenafval
12. Houtafval
13. Klein gevaarlijk afval:
producten die gevaarlijke chemische resten kunnen bevatten (vb. inkt, verf, benzine, ontstopper, enz).
14. Kunststoffolies
15. Landbouwfolies:
dit kan gaan om voederzakken, afdekfolie voor voederputten, krimpfolie voor hooibalen, enz.
16. Metaalafval
17. Papier en karton
18. PMD
19. Puin
20. Recycleerbare harde kunststoffen
21. Textiel


Is uw bedrijf gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan bent u verplicht om een overeenkomst te sluiten met een geregistreerde ophaler van Leefmilieu Brussel (verplichting van kracht sinds 2013). De volgende afvalstromen zijn in Brussel onderhevig aan een sorteerverplichting:

1. Afval waarvoor een terugnameplicht geldt
2. Dierlijk afval
3. Glasafval van kleurloze en gekleurde verpakkingen
4. Gevaarlijk afval
5. Papier en karton
6. Plantenafval
7. PMD

In tegenstelling tot Wallonië, geldt er in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen ondergrens in de hoeveelheid te sorteren bedrijfsafval. Ongeacht de hoeveelheid afval – hoe klein ook – is men in Vlaanderen en Brussel dus altijd verplicht om afval vanaf de bron te scheiden.