Nederlands Français
 

Labels en symbolen over duurzaamheid

4 actiepunten om milieuvriendelijker te werken en te verpakken

Elk actiepunt vertaalt zich in een reeks officiële labels en symbolen die u kan terugvinden op uw product (of zijn verpakking). Bekijk ze allemaal op deze pagina.

logo

KIES VOOR DUURZAAM ONTWORPEN PRODUCTEN

Producten die duurzaam werden ontworpen,worden gecertificeerd met het Ecolabel.

logo

KIES VOOR PRODUCTEN VAN HERNIEUWBARE BRONNEN

Producten met hernieuwbare bronnen worden gemaakt van materialen die afkomstig zijn van een hernieuwbare biomassa (papier, karton, hout, maïszetmeel of andere plantaardige materialen).

logo

VERMINDER DE AFVALPRODUCTIE, GRONDSTOFFENVERBRUIK OF ENERGIE

Dit omvat producten die de afvalproductie verminderen of grondstoffen of energie besparen (bv. gerecycleerde producten, voorgerekte folie, papieren tape).

logo

SORTEER HET AFVAL EN WIN GRONDSTOFFEN TERUG

Dit omvat producten die geschikt zijn voor een gescheiden inzamelings- en recyclagecyclus (bv. recyclebare of makkelijk sorteerbare producten).

RAJA symbolen

Om onze duurzame producten beter te kunnen identificeren, heeft RAJA dit symbool gecreëerd.

Earth's picto

De belangrijkste ecologische troef wordt rechts van het symbool telkens toegelicht.

U vindt deze symbolen op de productpagina's van onze website en in onze catalogus

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Actiepunt

KIES VOOR DUURZAAM ONTWORPEN PRODUCTEN

Producten die duurzaam werden ontworpen, worden gecertificeerd met het Ecolabel.

Dit Europees keurlabel heeft betrekking op producten die op basis van milieu- en prestatiecriteria een lager milieueffect hebben. Deze milieucriteria houden rekening met alle aspecten van de levenscyclus van een product, van de productie en het gebruik tot de latere afbraak ervan.

Actiepunt

KIES VOOR PRODUCTEN VAN HERNIEUWBARE BRONNEN

Producten met hernieuwbare bronnen worden gemaakt van materialen die afkomstig zijn van een hernieuwbare biomassa (papier, karton, hout, maïszetmeel of andere plantaardige materialen).

RAJA is lid van FSC® (Forest Stewardship Council). Deze moedigt een verantwoord bosbeheer aan volgens 3 duurzame criteria gebaseerd op sociaal engagement, ecologie en economie.

Als partner van PEFC zet RAJA zich in voor het PEFC-certificaat om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Deze certificering garandeert dat het product dat u koopt, afkomstig is van verantwoorde grondstoffen en dat u door uw aankoop bijdraagt aan het behoud van bossen wereldwijd.

Actiepunt

VERMINDER DE AFVALPRODUCTIE, GRONDSTOFFENVERBRUIK OF ENERGIE

Dit omvat producten die de afvalproductie verminderen of grondstoffen of energie besparen (bv. gerecycleerde producten, voorgerekte folie, papieren tape).

Dit universele symbool wordt gebruikt om de hoeveelheid gerecycleerd materiaal aan te duiden in een product.

Actiepunt

SORTEER HET AFVAL EN WIN GRONDSTOFFEN TERUG

Dit omvat producten die geschikt zijn voor een gescheiden inzamelings- en recyclagecyclus (bv. recycleerbare of makkelijk sorteerbare producten).

Dit symbool geeft aan dat het product geschikt is voor de gescheiden inzameling van afval.

Dit symbool duidt een product aan dat recycleerbaar is.

Een ruime selectie van onze dozen dragen het RESY-logo: ze zijn dus zeker recyclebaar.

EXTRA LABELS

Dit OK compost-label certificeert dat een product voor 90% afbreekbaar is binnen 6 maanden onder industriële composteeromstandigheden.

Dit Seedling-logo heeft betrekking op bioplastics. Het duidt erop dat de betrokken producten of grondstoffen composteerbaar zijn onder industriële omstandigheden.