Het magazijn van de toekomst (deel 3): een groenere logistiek

7  min. leestijd

Tijd voor het derde deel in onze blogreeks ‘Het magazijn van de toekomst’. Samen met verschillende topexperten onderzoeken we deze keer de vraag: “Hoe kunnen we komen tot een groenere logistiek?” Wil je je nog verder verdiepen? Bekijk dan zeker onze andere blogartikels en word zelf een échte expert. Je komt er alles te weten over de toekomst van de logistieke centra in de stad van morgen en de opkomst van automatisatie en digitalisatie in een magazijn.

Hoe zullen logistieke managers aan de nieuwe milieu-uitdagingen tegemoet kunnen komen? En welke technologieën en vaardigheden kunnen hen daarbij helpen? In dit deel verkennen we daarvoor de unieke relatie tussen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het magazijn van de toekomst. Ontdek samen met ons hoe goed jij al op weg bent…

Nieuwe duurzame regels voor de groenere logistiek van morgen

We kunnen er niet omheen: naarmate we met z’n allen vaker worden geconfronteerd met extreme situaties zoals een langdurige hittegolf of veel regenval, zal het milieubewustzijn van de doorsnee consument verder worden aangewakkerd. De nationale en internationale regelgevingen zullen hier almaar vaker op inspelen. Omdat logistieke processen een grote impact hebben op het milieu vormen ze al enkele jaren een belangrijk speerpunt in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in vele bedrijven. Een groenere logistiek kán het verschil maken…

Chazli Baalbaki

De logistieke sector is de levensader van onze economie. Dat bleek vooral tijdens de coronapandemie van enkele jaren geleden. E-commerce boomde in deze periode als nooit tevoren. Door de sterke positie van onze logistiek, is het de ideale sector om te starten met innovaties en transformaties die onze hele economie future proof moeten maken. We staan nu aan het begin van een nieuwe vorm van ‘Industriële Revolutie’ in Europa, waarbij er extra aandacht zal zijn voor een koolstofneutraal beleid. Dit brengt echter heel wat technische en milieugerelateerde uitdagingen met zich mee: logistieke specialisten moeten een evenwicht vinden tussen het verminderen van grondgebruik, het verminderen van de verkeersdrukte en het realiseren van een groenere logistiek. Een interessante puzzel die we moeten oplossen.

Chazli Baalbaki, Development Director bij Faubourg Promotion

Download whitepaper magazijn van de toekomst RAJA

Op weg naar/met een duurzamer transport

Tegenwoordig worden tal van nieuwe technieken ontwikkeld om een groenere logistiek te creëren. Een voorbeeld hiervan is wat we multimodaal transport noemen. Het komt er daarbij op neer dat er per verzending verschillende transportmiddelen slim worden gecombineerd, zoals vervoer over de weg, het spoor en het water. Het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen, zoals rivier-, spoor- en zeetransport, zal daarbij belangrijker worden. Het is vooral de technologie achter dit transport dat voor een milieubewuste aanpak zorgt. Men verwacht bijvoorbeeld dat het gebruik van groene energiebronnen zal toenemen, zoals waterstof (voor de aandrijving van magazijnvoertuigen) en groen aardgas (voor vrachtwagens).

De wereld van milieuvriendelijke oplossingen en alternatieven beweegt constant en wordt steeds complexer… De uitdaging voor logistieke bedrijven zal erin bestaan om net de juiste oplossing te vinden op het gebied van prestaties en duurzaamheid. Daarbij moeten ze elke vorm van impact op het milieu voortdurend in de gaten houden.

Mathieu Guiraud, Project manager and robotics expert bij WIIO

Er zijn veel nieuwe technologieën onderweg die het potentieel hebben om tal van milieuproblemen aan te pakken. Robots bijvoorbeeld hebben geen verlichting nodig om te werken. Daardoor kunnen ze bijdragen aan een lager energieverbruik in een magazijn. Wanneer we dit soort ‘kleine’ aanpassingen bij elkaar optellen, kunnen we al zien hoe technologie bijdraagt aan ecologische vooruitgang. In de afgelopen jaren zijn deze technologieën trouwens almaar duurzamer en betrouwbaarder geworden. Natuurlijk is er een milieukost bij het bouwen van deze technische oplossingen. Maar de levensduur ervan neemt aanzienlijk toe in de loop der tijd. Dat maakt het milieuvoordeel dat wordt behaald veel groter dan de bouwkosten ervan.

Mathieu Guiraud, Project manager and robotics expert bij WIIO

Opslagtank gevuld met H2 om te gebruiken voor een groenere logistiek

Verpakkingen: het kloppend hart van je groenere logistiek

Klaar voor een 100% milieuvriendelijke logistiek? Dan kan je niet om verpakkingen heen. Ze zijn van even groot belang als bijvoorbeeld het energieverbruik van je magazijnen en het transport van je goederen. Met welke uitdagingen zullen logistieke bedrijven hierbij geconfronteerd worden tussen nu en 2050? Praktische oplossingen moeten in de toekomst het gebruiksgemak van een verpakking verzoenen met z’n duurzame ontwikkeling – en dat met het oog op zowel economie als ecologie.

Om dit te realiseren moeten we de basistoepassingen van verpakkingen opnieuw onder de loep nemen. Heeft een consument daadwerkelijk een verpakking nodig? De consument stelt zichzelf deze vraag natuurlijk ook… Daarom moet de verpakkingssector hierop anticiperen en deze vraag kritisch onder de loep durven te nemen.

Vandaar de noodzaak voor designers en ontwikkelaars om na te denken over de toegevoegde waarde van een verpakking voor de bescherming van je product. Het idee is om te voorkomen dat verpakkingen voor iets anders worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn en om ervoor te zorgen dat de juiste verpakking wordt toegepast. Compact verpakken, met recycleerbare materialen, heeft daarbij de voorkeur.

Fabrice Peltier, Designer en eco-design consultant

Op dit moment stoppen bedrijven nog vaak té veel plastic onderdelen in hun verpakkingen, wat het verwerkingsproces in veel gevallen onnodig complex maakt. Die plastic verpakkingen zijn doorgaans zodanig sterk dat wanneer ze per ongeluk in de natuur terechtkomen, ze daar ook lange tijd zullen blijven. Zowel consumenten als fabrikanten moeten deze problematische situatie herbekijken. Plastic op zich vormt niet zozeer het probleem, maar wel het gebrek aan een goede sortering en recyclage van de afvalfracties. Daarom moeten verpakkingen eenvoudiger worden gemaakt, bijvoorbeeld door te kiezen voor een verpakking die 100% gemaakt is van slechts 1 materiaal: een mono-materiaal. Dit kan karton zijn maar ook plastic, glas, metaal, enz.

Fabrice Peltier, Designer en eco-design consultant

Klaar voor de verpakking van de toekomst?

Hoe zal de verpakking van de toekomst eruitzien? De oplossingen die momenteel op de markt circuleren, geven al een interessante inkijk. Verpakkingen gemaakt van hernieuwbare materialen, zoals bijvoorbeeld cellulose of suikerriet, zal men waarschijnlijk nog verder ontwikkelen.

De échte vraag die men zich moet stellen is of het nog wel oké is om een verpakking slechts één maal te gebruiken? Door nieuwe wetgevingen en percepties zal het in de zeer nabije toekomst niet meer mogelijk zijn om verpakkingen te gebruiken die niét zijn te recycleren of hergebruiken. Die richtlijnen zijn trouwens al opgenomen in de Packaging and Packaging Waste Regulation; een Europese verpakkingswet die de toekomstige verpakkingsregels vastlegt voor de e-commercesector. Dit houdt bovendien ook in dat logistieke spelers op een andere manier moeten nadenken over hun goederendistributie en logistiek. Bedrijven zullen moeten nadenken over alternatieve methodes om hun goederen te verpakken en te verdelen.

Fabrice Peltier, Designer en eco-design consultant

De verpakking van de toekomst moet meer dan ooit een juiste verpakking zijn, goed afgestemd op je goederen. Kies dus voor het juiste materiaal, de juiste afmetingen, het juiste gewicht, enz. Tegenwoordig leven we in een tijdperk van overdaad: te veel opties, te veel verpakkingen, te veel consumptie. Daarom moeten we verpakkingen vaker leren hergebruiken of eenvoudiger recycleren. Zo kunnen we het algemene grondstoffenverbruik in Europa verminderen. Een goede zaak voor iedereen!

Fabrice Peltier, Designer en eco-design consultant

De 5 basisprincipes van milieuvriendelijk verpakken

Hoe verpakkingen eruit zullen zien in 2050 kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, maar het is perfect mogelijk om nú al met een milieuvriendelijke verpakkingsaanpak te beginnen. Dat kan aan de hand van de onderstaande 5 basisprincipes.

  • [1] Verminder het gewicht en volume van verpakkingen voor een stevige en compacte bescherming. In het assortiment van RAJA kan je bijvoorbeeld kiezen uit maar liefst 1250 formaten kartonnen dozen. Zo is er altijd wel een doos die perfect past bij je product, met een absoluut minimum aan lege verpakkingsruimte.
  • [2] Hergebruik verpakkingen wanneer mogelijk. RAJA is bijvoorbeeld volop aan het werk om nieuwe designs op de markt te brengen. Die nieuwe postdozen moeten het mogelijk maken om het grondstoffenverbruik te laten dalen.
  • [3] Vervang milieu-onvriendelijke en niet-recycleerbare verpakkingen door ecologische alternatieven. Je kan dit eenvoudig door te kiezen voor alternatieven van papier of gerecycleerd plastic.
  • [4] Hernieuw door te kiezen voor natuurlijke grondstoffen, waaronder hout en karton. Deze grondstoffen kunnen we dankzij een slim en verantwoord bosbeheer eindeloos blijven produceren.
  • [5] Recycleer zo veel mogelijk verpakkingen voor een circulaire economie. Slim sorteren speelt hierbij een sleutelrol tot succes.

Stapels kartonplaten voor een groenere logistiek

Download whitepaper magazijn van de toekomst RAJA

Over de auteur

Christophe Jansen: Christophe werkt als auteur voor RAJA. Als Content en Communicatie Specialist geeft hij vorm aan het verhaal achter RAJA's producten.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Populaire onderwerpen