spinner
Van 8.30 u tot 17.30 u
Grote bestellingen?
Gratis en snelle offerte
4,5/5
Tevreden of geld terug
1ste bestelling?
Gratis levering vanaf €200 €149
0
1ste bestelling? Gratis levering bij aankoop vanaf € 149
spinner
Uw winkelwagen is leeg
cat

Actieprogramma
Vrouwen en Milieu

Ondersteund door de stichting RAJA-Danièle Marcovici

Doelstellingen van de actie

Doelstellingen van de actie

Organisatie 1 : LAAFI France

Vrouwen op het platteland opleiden tot imkers en de biodiversiteit van het gebied in stand houden met bijen

In Burkina Faso leeft 80% van de actieve bevolking van de landbouw. In de centraal-westelijke regio van het land, die sterk getroffen is door golven van terroristisch geweld en de klimaatverandering, bevinden boeren, vooral vrouwen, zich in een situatie van extreme economische kwetsbaarheid. Het project “Burkina Bees apiculture solidaire”, een initiatief van de organisatie LAAFI, heeft tot doel een honderdtal vrouwen die in precaire omstandigheden op het platteland leven, op te leiden tot het beroep van imker. Ze worden uitgerust met materiaal voor de bijenteelt en begeleid bij de ontwikkeling van hun kleine boerderij. Na enkele jaren produceert elke imker ongeveer 25 kilo honing per jaar en ontvangt ze een maandelijks inkomen van € 50. Het project zal zo de economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen.

Organisatie 2 : Chaussettes Orphelines

Ondersteuning van de economische integratie van vrouwen in armoede door hen te helpen met kledingproductie van stofresten en gerecycleerde sokken

Al 12 jaar organiseert Chaussettes Orphelines naaiworkshops voor vrouwen in moeilijke situaties, met name vrouwen in noodopvangcentra. Ze maken kleding van losse sokken die werden gerecupereerd via solidariteitsacties. Verschillende van deze vrouwen hebben de wens geuit om een opleiding tot naaister te volgen en via dat beroep definitief uit de armoede te raken. Het project biedt vrouwen, mensen met een beperking en jongeren die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid een volledige opleiding te volgen. Die omvat recyclagetechnieken voor stoffen en kleding, sociale vaardigheden en ondersteuning bij hun economische integratie. Zo verwerven cursisten de vaardigheden die nodig zijn voor een baan in de naaisector (verstelwerk of upcycling) of in de logistiek.

Organisatie 3 : SOL

Vrouwen zonder agrarische achtergrond helpen bij het opstarten van biologische landbouwactiviteiten

Tegen 2030 zal een deel van het Franse landbouwecosysteem verdwijnen, aangezien de helft van de boeren op het Franse grondgebied met pensioen gaat, zonder garantie op de voortzetting van hun bedrijf of de overdracht van hun kennis. Mensen die de agrarische wereld niet kennen, maar wel boer willen worden, ondervinden veel moeilijkheden. Dat geldt zeker voor vrouwen, als gevolg van een zeker conservatisme in de agrarische wereld, dat weinig legitimiteit geeft aan boerinnen als hoofd van een boerderij. Toch kiezen steeds meer vrouwen voor dat pad en komen ze met duurzame alternatieve modellen die het milieu beschermen. Om deze situatie vooruit te helpen, ondersteunt de organisatie SOL vrouwen die niet uit de agrarische wereld komen bij de ontwikkeling van hun landbouwproject. Zij profiteren van een uitgebreide opleiding en verwerven vaardigheden op het gebied van landbouw, milieukennis en het economisch beheer van hun bedrijf.

Organisatie 4 : Association Humanitaire pour l’Afrique

Boerinnen begeleiden in de verwerking van overschotten van de tomatenoogst tot conserven en sappen

In Benin, in de gemeente Kpomassé (gelegen op 50 km van Cotonou), is de tomatenteelt een van de belangrijkste landbouwactiviteiten. Bij gebrek aan een bewaaroplossing worden gewasoverschotten tijdens de periode van overvloed (juli tot september) weggegooid en verspild. Daarna volgt een periode van tekorten waarin tomaten schaars en duur worden, waardoor ze niet het hele jaar door beschikbaar zijn. Op basis van een enquête onder dorpsvrouwen en een kleinschalige experimenteerfase willen de Association Humanitaire pour l’Afrique en haar lokale partner, de Cercle de Recherches pour l’Identification et la Promotion des
Alternatives du Développement Durable (CRIPADD), 80 vrouwen ondersteunen bij het verwerken en conserveren van tomaten om de overschotten nuttig te gebruiken. Er zullen verschillende acties worden uitgevoerd: opleiding in conserveren, het oprichten van een eenheid voor het produceren van tomatenconserven, het opzetten van een distributiesysteem, het versterken van de vaardigheden van vrouwen en ondersteuning bij het opzetten van een collectieve structuur. Dit project zal vrouwen in staat stellen hun inkomstenbronnen te versterken en te diversifiëren op basis van de herwaardering van onverkochte landbouwproducten.

Organisatie 5 : D’Antilles et D’Ailleurs

Vrouwen in de prostitutie bijstaan in hun professionele reïntegratie door hen te leren om maandverband en wasbare luiers te produceren

In Martinique heeft de coronacrisis bijzonder zware gevolgen voor vrouwen in zeer kwetsbare situaties, vooral vrouwen in de prostitutie. De kosten voor luiers en intieme hygiëneproducten wegen erg zwaar op deze arme gezinnen, die het vaak zonder moeten stellen om eten te kunnen kopen.
Het project “Patchwork”, geleid door de organisatie D’Antilles & D’Ailleurs, wil die problemen aanpakken door 25 vrouwen professionele ondersteuning te bieden om hen voorgoed uit de prostitutie te krijgen en hen kleding te leren maken. Zij krijgen een gespecialiseerde opleiding in het maken van luiers en wasbare hygiënische producten. Tegelijkertijd zullen ze worden ondersteund om de vaardigheden die ze in hun opleiding hebben opgedaan, te verbeteren, zodat ze een stabiele baan kunnen vinden.

Organisatie 6 : Envol Vert

De productie van tarwe en honing nieuw leven inblazen en vervrouwelijken terwijl duurzame landbouwpraktijken worden toegepast

De sociale en economische situatie van de families in Socota (een regio in het noorden van Colombia) is zorgwekkend sinds de komst van de koolmijnen. Een deel van de bevolking heeft zich daardoor afgekeerd van de landbouw. Naast de neveneffecten van de mijnbouw, zoals alcoholisme en prostitutie, heeft de omvorming van landbouwers tot mijnwerkers de kwetsbare ecosystemen van deze uitloper van de Andes gedestabiliseerd en een daling van de tarweproductie in de regio veroorzaakt, zodanig dat tarwe nu uit de Verenigde Staten moet worden geïmporteerd.
De organisatie Envol Vert wil, in samenwerking met haar lokale partner Agrosolidaria (een landbouwcoöperatie), de landbouwsectoren die momenteel wegkwijnen (tarwe en honing), nieuw leven inblazen en vervrouwelijken, mét respect voor het milieu. Daarbij wil ze ook een nieuw sociaal weefsel creëren. 50 boerinnen zullen worden opgeleid in ecologisch verantwoorde landbouw en krijgen steun bij de ontwikkeling van het agrarische ecosysteem (oprichting van gemeenschappelijke boomkwekerijen, aanplanting van bomen voor het herstel van waterlopen, inrichting van kweekpercelen, bemestings- en composteringstechnieken …). De heropleving van de landbouwsector in het gebied zal de vrouwen en hun gezinnen in staat stellen financieel meer autonoom te worden en minder afhankelijk te zijn van de inkomsten uit de mijnbouw, en zal vooral een lokale landbouw bevorderen die het milieu respecteert.