• 012 260 260 Van 8.30 u tot 17.30 u
 • Grote bestellingen? Gratis en snelle offerte
 • 4,5/5
  Tevreden of geld terug
 • 1ste bestelling? Gratis levering vanaf €200 €149
Nederlands | Français
logo raja 012.260.260 Van 8.30 u tot 17.30 u
0,00 € leeg
Bestelling Per referentie

Vrouwen en milieu

Actieprogramma

Vrouwen en Milieu

ONDERSTEUND DOOR DE STICHTING RAJA-DANIÈLE MARCOVICI

Bij RAJA is «milieuvriendelijk»
verpakken ook een teken van solidariteit.

Doelstellingen van de actie

fournisseurs

RAJA heeft samen met zijn leveranciers milieuvriendelijke producten uitgekozen om deze actie mogelijk te maken.

fondation

Bij iedere aankoop van één van deze producten wordt automatisch € 1 overgeschreven naar de Stichting RAJA-Danièle Marcovici en dit tot en met 31/08/2021.

femmes

De Stichting heeft 6 projecten uitgekozen voor het programma ‘Vrouwen en Milieu’. De ingezamelde fondsen worden aan de organisaties bezorgd zodat ze hiermee aan de slag kunnen gaan.

Bekijk de projecten

Organisatie

Carton Plein

Organisatie 1 : Carton Plein

Carton Plein helpt dakloze vrouwen aan een job door hen te laten meewerken aan kartonrecycling.

In Frankrijk leven 143 000 mensen (waarvan 3000 in Parijs) in armoedige en gevaarlijke omstandigheden. Het merendeel is werkloos en heeft dus geen toegang tot sociale voorzieningen (onderdak, gezondheid, strijd tegen verslavingen, inkomsten). “Carton Plein” werd opgericht om deze problematiek een halt toe te roepen.

De organisatie wenst zowel de toenemende armoede als de kartonvervuiling aan te pakken door getroffen personen opnieuw te betrekken in een sociaal arbeidsleven en hen te laten kennismaken met workshops over recycling. Jammer genoeg zijn dakloze vrouwen een kwetsbaardere groep dan hun mannelijke evenknie. Dit komt omdat vrouwen meer worden blootgesteld aan mishandeling en moeilijker zijn te identificeren. “Carton Plein” is een pilootproject dat vrouwen aanmoedigt om deel te namen aan een integratieplan.

Carton Plein

Sinds 2012 engageert Carton Plein zich voor de afvalvermindering van karton in Parijs. Ze helpen daarbij ook kwetsbare arbeidsgroepen aan een job in de kartonrecycling.

Ga naar website

Doelstellingen

 • 25 kwetsbare vrouwen ondersteunen (daklozen, alleenstaande moeders, enz.).
 • Onderzoeksinitiatief uitvoeren m.b.t. gendergelijkheid.

Gret

Organisatie 2 : Gret

GRET betrekt vrouwen uit etnische minderheden in het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen en het opzetten van ecotoeristische activiteiten.

Het 17 hectare grote Pu Luong natuurreservaat (in het noorden van Vietnam) is de thuisbasis van de Thai en de Muong. Deze twee etnische minderheden leven er echter in armzalige omstandigheden. Ze zijn afhankelijk van bosbescherming en een niet zo winstgevende veeteelt. Deze etnische minderheden bestaan vooral uit vrouwen die ook nog eens een groot deel van de agriculturele werkkracht representeren. Toch bezitten ze zelden de grond waar ze op werken en hebben ze weinig toegang tot onderwijs en ander werk.

Om gendergelijkheid te ondersteunen heeft Gret, in samenwerking met de lokale raad van beheer, een project op poten gezet om de positie van deze minderheden te verbeteren. Ze doen dit via een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en de ontwikkeling van eco-toeristische activiteiten. Hierdoor krijgen deze vrouwen niet enkel een inkomen en zelfstandigheid, ze dragen ook nog eens bij aan de bescherming van de natuur.

Gret

Gret is een internationale NGO, opgericht in 1976. Ze biedt duurzame initiatieven en ondersteuning tegen armoede en ongelijkheid in 30 verschillende landen.

Ga naar website

Doelstellingen

 • Een werkkader uitbouwen voor bosbeheer.
 • 80 vrouwen via een coöperatie samenbrengen in de ontwikkeling van ecologische producten en eco-toeristische activiteiten.
 • 1 sensibiliseringscampagne opzetten over gendergelijkheid en natuurbehoud.

Rejoué

Organisatie 3 : Rejoué

Rejoué ondersteunt vrouwen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt in hun sociale en professionele integratie. Ze doen dit via de recycling van speelgoed.

Rejoué helpt werklozen (waarvan 60% vrouwen) weer aan een job door het opknappen, recyclen en doorverkopen van speelgoed. Dit doen ze allemaal vanuit de centrale werkplaats in Vitry-sur-Seine.

2020 was echter een moeilijk jaar voor Rejoué: haar 38 medewerkers waren enkele maanden gedeeltelijk werkloos, en haar 3 winkels moesten verplicht de deuren sluiten. Vooral voor de vrouwelijke werknemers van het integratieplatform vielen deze maatregelen zwaar.

Omdat deze vrouwen vaak kampen met angsten voor opsluiting, organiseert men nu wekelijks psychologische begeleiding. De vereniging werkt daarnaast ook aan de her-mobilisering van haar professioneel project met wekelijkse één-op-één gesprekken. Bovendien wordt er een communicatiestrategie ontwikkeld om hun commerciële activiteiten nieuw leven in te blazen. De focus ligt dit keer op een nieuw aanbod dat ook op en top hygiënisch is.

Rejoué

Rejoué is een “intergratieplatform” dat begeleiding beidt aan vrouwen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Deze vrouwen leren tweedehandsspeelgoed recyclen en verkopen aan democratische prijzen.

Ga naar website

Doelstellingen

 • 40 vrouwen psychologisch begeleiden.
 • 1 communicatiestrategie ontwikkelen voor de herlancering van hun commerciële activiteiten.

Objectif France-Inde

Organisatie 4 : Objectif France-Inde

OFI ondersteunt vrouwelijke landbouwers die onder de armoedegrens leven en helpt hen om duurzame landbouwpraktijken toe te passen.

In de plattelandsgebieden van de staat Tamil Nadu (Zuid-India) hebben de klimaatverandering, de droogte en de aantasting van het land voor een economisch isolement gezorgd. Dit isolement heeft de bevolking hard getroffen, maar in het bijzonder de vrouwelijke bevolking. Ze komen weinig in aanmerking voor een job en worden gediscrimineerd vanwege hun gender.

Objectif France-Inde (OFI) ondersteunt de oprichting van Self-Help Groups (SHG) en Joint Liability Groups (JLG). Ze doet dit samen met haar lokale partner SEVAI (Society for Education, Village Action and Improvement): een organisatie gesubsidieerd door de overheid die microkredieten beheert. Bedoeling van dit alles is de meest kwetsbare vrouwen te ondersteunen; zij die onder de armoedegrens moeten leven.

Op 20 jaar tijd hebben de twee NGO's geholpen bij de oprichting van 10.000 SHG's. Vrouwen kregen via deze Self-Help Groups makkelijker toegang tot microkredieten waardoor ze aan de armoede konden ontsnappen.

Gezien het succes van deze initiatieven en in een context van de gezondheidscrisis die de noodzaak om de voedselzekerheid van de plattelandsbevolking te garanderen nog versterkt, willen OFI en SEVAI een project wijden aan de versterking van de capaciteiten en de autonomie van vrouwelijke landbouwers.

Objectif France-Inde

Objectif France-Inde werd opgericht in 1998 door vrijwillige consultants om het onderwijs, de plattelandsontwikkeling en de emancipatie van vrouwen te ondersteunen in Zuid-India.

Ga naar website

Doelstellingen

 • 3 watertanks door 405 vrouwelijke boeren laten renoveren in het kader van een opleiding.
 • 845 vrouwen in SHG's onderbrengen en ze begeleiden bij hun economische activiteiten.

blueEnergy France

Organisatie 5 : Fleurs de Cocagne

blueEnergy France ondersteunt de opleiding van mindervalide en gepensioneerde vrouwen. De focus ligt er op ecologische landbouwtechnieken en het garanderen van voedselzekerheid.

In Bluefields (de hoofdstad van de Zuid-Caribische kustregio van Nicaragua) leeft de bevolking in bijzonder moeilijke omstandigheden. De stad heeft geen watersysteem of afvalwaterzuivering, wat zorgt voor vervuiling van de ondergrond. De vervuiling wordt verergerd door klimaatveranderingen die het land aantasten, met als gevolg oogst- en voedselproblemen. Dit zorgt voor problemen bij de bevolking, specifiek bij kwetsbare vrouwen (mindervaliden en senioren).

Sinds 2009 bouwt en installeert de organisatie blueEnergy waterfilters, diepe putten en latrines om de toegang tot water en sanitaire voorzieningen in de regio te verbeteren. Meer recentelijk heeft de organisatie ook een nieuw doel: de voedselzekerheid voor deze noodlijdende bevolkingsgroepen versterken door informatie te bieden over ecologische landbouwtechnieken.

Het project zal 2 groepen vrouwen (20 mindervaliden en 20 senioren) opleiden in ecologische landbouwtechnieken en het beheer van microprojecten. Op deze manier krijgen ze de juiste instrumenten om agro-ecologische principes zoals waterfiltering te beoefenen.

blueEnergy France

blueEnergy werd in 2004 opgericht om de toegang tot energie te verbeteren voor de kwetsbare bevolkingsgroepen aan de Zuid-Caraïbische kust in Nicaragua.

Ga naar website

Doelstellingen

 • 20 senioren en 20 mindervaliden opleiden in de ecologische landbouw en microprojectmanagement.

Agir pour le Cambodge

Organisatie 6 : Agir pour le Cambodge

APLC helpt jonge vrouwen die in extreme armoede leven. Ze worden opgeleid in de horeca en krijgen een sterkere rol in de agro-ecologische transitie.

Vandaag de dag leeft in Cambodja bijna 40% van de plattelandsbevolking onder de armoedegrens. Onder hen bevinden zich kwetsbare vrouwen die ongeschoold zijn en een laag inkomen hebben. In 2018 stond Cambodja op de 93ste plaats van de United Nations Gender Inequality Index. Veel van deze vrouwen zijn bovendien het slachtoffer van mensenhandel.

In 2002 heeft “Acting for Cambodia” de Sala Baï Hotel School opgericht in Siem Reap, vlakbij het terrein van Angkor: de meest toeristische bestemming van het land. De school is bedoeld voor jonge Cambodjanen die in extreme armoede leven en biedt gratis onderwijs aan 150 studenten per jaar, waarvan 70% vrouwen. De studenten krijgen 11 maanden onderwijs waarvan 4 maanden stage, gespecialiseerd in een van de volgende 5 domeinen: opdienen, koken, onthaal, roomservice en persoonlijke verzorging. In het kader daarvan worden bovendien 105 jonge vrouwen opgeleid in duurzame landbouw. De studenten moeten nadien in staat zijn om zelfstanding aan ecologische landbouw te doen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met gespecialiseerde landbouwdocenten van de NGO Camborea.

Het project zal ook workshops over vrouwenrechten organiseren. Deze workshops duren een halve dag per week en worden geleid door partnerorganisaties over verschillende thema's op het gebied van seksuele gezondheid, vrouwen- en kinderrechten, leiderschap en zelfbewustzijn, en respect voor mensen van de LGBTQI+ gemeenschap.

Agir pour le Cambodge

“Agir pour le Cambodge” is een Franse NGO die in januari 1985 werd opgericht om te reageren op de humanitaire noodtoestand en om de Cambodjaanse bevolking te helpen hun toevlucht te zoeken in kampen aan de Thaise grens. Sinds 1995 richt de organisatie zich op de ontwikkelingshulp met focus op armoedebestrijding en de strijd tegen mensenhandel.

Ga naar website

Doelstellingen

 • 105 jonge vrouwen opleiden in de horeca, duurzame landbouwpraktijken en vrouwenrechten.