• 012.260.260 Van 8.30 u tot 17.30 u
 • Grote bestellingen? Gratis en snelle offerte
 • 4,6/5
  Tevreden of geld terug
 • Gratis levering binnen 24 uur vanaf € 200 aankoopbedrag
Nederlands | Français
logo raja 012.260.260 Van 8.30 u tot 17.30 u
0,00 € leeg
Bestelling Per referentie

Vrouwen en milieu

Actieprogramma

Vrouwen en Milieu

ondersteund door de Stichting RAJA-Danièle Marcovici

Bij Rajapack is «milieuvriendelijk»
verpakken ook een teken van solidariteit.

DOELSTELLINGEN VAN DE ACTIE:

fournisseurs

RAJAPACK heeft samen met zijn leveranciers milieuvriendelijke producten uitgekozen om deze actie mogelijk te maken.

fondation

Bij iedere aankoop van één van deze producten wordt automatisch € 1 overgeschreven naar de Stichting RAJA-Danièle Marcovici en dit tot en met 28 februari 2019.

femmes

De Stichting heeft 6 projecten uitgekozen voor het programma ‘Vrouwen en Milieu’. De ingezamelde fondsen worden aan de organisaties bezorgd zodat ze hiermee aan de slag kunnen gaan.

Bekijk de projecten

De projecten

Gret

PROJECT #1 : Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (GRET)

Vrouwelijke landbouwers steunen bij hun activiteiten door de zuivelsector te ontwikkelen en dit via opleidingen in bedrijfsbeheer, toegang tot microkredieten en versterking van hun rol binnen de plaatselijke landbouwstructuren.

In Senegal, in het district Dagana, waar 55 % van de huishoudens te kampen heeft met voedselonzekerheid, is de veehouderij de hoofdactiviteit. GRET heeft geleid tot een eerste project (2012-2015) om melkveehouders te ondersteunen bij de ontwikkeling van de melksector. Vrouwen wezen ook op de noodzaak om veehouders te begeleiden bij de productie en verkoop van melk, en ook om andere economische activiteiten te ontwikkelen tuinbouw, pluimveehouderij, graanverwerking, enz.

Zo zullen individuele en collectieve acties worden opgezet voor 500 vrouwen: alfabetiseringssessies, capaciteitsopbouw voor spreken in het openbaar, steun voor het creëren van een economische activiteit (productietechnieken, beheer van lasperiodes, spaar- en kredietsysteem) Dit zal vrouwen financieel sterker maken en hun rol in de huishoud-, dorps- en gemeenschapseconomie vergroten.

Gret

GRET, een internationale ontwikkelings-NGO, steunt al meer dan 40 jaar projecten voor duurzame ontwikkeling in Frankrijk en 27 andere landen.

Ga naar website

Doelstellingen

 • 20 ontwikkelde economische initiatieven waarbij 500 vrouwen betrokken waren
 • Alfabetiseringssessies zorgden voor 160 geletterden, van wie 85% vrouwen
 • 1 mini-melkerij opgezet

Métamorphose

PROJECT #2 : Métamorphose

Ondersteunen en opzetten van een netwerk van integratieprojecten voor vrouwen die ver verwijderd zijn van werkgelegenheid in de sector van het recycleren van bedrijfsafval (verpakkingen, enz.) tot modeaccessoires.

De vereniging Métamorphose heeft een netwerk van integratiestructuren opgezet. Dit is gericht op vrouwen die met lederwaren werken die uit bedrijven en lokale autoriteiten, in verschillende Franse regio's teruggewonnen werden. Ze deden dit met het oog op een beperkt gebruik van verpakkingen, de verschillende verwerkingskanalen en een snellere toegang van vrouwen in de integratiesector.

Dit netwerk moet het mogelijk maken de activiteiten van de verschillende structuren te ontwikkelen door bepaalde acties te bundelen: het opzetten van opleidingscursussen, het ontwikkelen van een commerciële aanpak en gezamenlijke communicatieacties. Het project zal bijdragen tot de ontwikkeling van de circulaire economie en tegelijkertijd de professionele integratie van vrouwen in precaire situaties bevorderen.

Métamorphose

Métamorphose, opgericht in 2017, heeft als doel de ondersteuning, opleiding en integratie van kwetsbare personen. In dit project wordt er gewerkt met voorwerpen bestemd om weggegooid te worden, de zogenaamde upcycling benadering.

Doelstellingen

 • Website en commercieel boek ontwikkeld voor het netwerk
 • Netwerkvertegenwoordiging op 2 vakbeurzen

Migrations & Développement

PROJECT #3 : Migrations & Développement

Ondersteuning van groepen vrouwen in de agro-ecologie bij het beheer van een bedrijf en het op de markt brengen van hun producten

In de Marokkaanse regio Souss Massa lijdt de bevolking ten volle onder de gevolgen van de klimaatverandering (verlies van biodiversiteit, bodemverarming, gebrek aan water), die nog worden versterkt door ongeschikte menselijke praktijken (overexploitatie van hulpbronnen, intensieve landbouw).

Aangezien vrouwen de hoofdrolspelers zijn in de landbouwproductie, lanceerde de vereniging “Migrations & Développement” in 2016 een project om vrouwelijke boeren op te leiden in agro-ecologie en zaadbankmanagement. In 2018-2019 zet de vereniging haar steun voort door de vaardigheden van 55 vrouwen te versterken via opleidingen in bedrijfsbeheer en marketing. Dit zal hen in staat stellen hun inkomen en levensomstandigheden te verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van het milieu en de voedselzekerheid in hun gemeenschappen en de regio.

Migrations & Développement

“Migrations & Développement” is sinds 1986 actief in Marokko op verschillende gebieden van sociaaleconomische ontwikkeling, waaronder duurzame landbouw.

Ga naar website

Doelstellingen

 • 55 boerinnen getraind in bedrijfsvoering
 • 1 opgezette en functionele zaadbank
 • 24 000 inwoners van 3 dorpen gesensibiliseerd voor agro-ecologie

Entrepreneurs du Monde

PROJECT #4 : Entrepreneurs du Monde

De toegang tot microkredieten bevorderen en straatrestaurateurs zuinige en schone fornuizen bieden om hun activiteiten te ontwikkelen.

In Haïti zijn de meeste traditioneel gebruikte kooktoestellen inefficiënt. Ze verbruiken veel hout en stoten rook uit die schadelijk is voor het milieu en de gezondheid van gebruikers, vooral vrouwen. Tegelijkertijd heeft minder dan 62 procent van de bevolking toegang tot elektriciteit. Vooral straatconservatoren worden getroffen door deze energieonzekerheid.

Geconfronteerd met deze situatie, hebben de ondernemers van Monde het project "Palmis Enèji" opgestart om 100 straatrestaurateurs toegang te geven tot schone kookapparatuur (LPG-gaskookplaat) die aangepast is aan hun beroep, en tegelijkertijd gerichte financiële oplossingen aan te bieden (microkredietregeling rekening houdend met hun specifiek inkomensmodel) en opleiding (activiteitenbeheer, kooktechnieken, veiligheid). Het project zal zo de economische macht van deze vrouwen versterken.

Entrepreneurs du Monde

“Entrepreneurs du Monde” ondersteunt al 20 jaar de meest kwetsbare mensen bij de ontwikkeling van inkomens genererende activiteiten met een sterke sociale, gezondheids- en ecologische impact.

Ga naar website

Doelstellingen

 • 1 netwerk van 140 wederverkopers opgezet
 • 60 vrouwelijke restauranthouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van, aan hun behoeften, aangepast materiaal
 • De hoeveelheid CO2 verminderen

SOL

PROJECT #5 : SOL

Bevordering van de overgang naar duurzame landbouw door opleiding van vrouwen in afgelegen gebieden in agro-ecologie en zaadproductie

In de Indiase deelstaat Uttarakhand, een bergachtig gebied dat in het bijzonder door de klimaatverandering wordt getroffen, vormen landbouwactiviteiten de bestaansmiddelen van de overgrote meerderheid van de bevolking. Alle activiteiten zijn niet erg lucratief en vrouwen, de belangrijkste hoeders van landbouwkennis, zijn belast met taken met een beperkte verantwoordelijkheid. Zo zijn SOL en zijn lokale partner Navdanya sinds 2016 een project gestart om de rol van vrouwen te versterken door de ontwikkeling van duurzame landbouw.

De volgende activiteiten zijn opgezet: opleiding van 184 vrouwelijke landbouwers in agro-ecologie, uitwisseling van goede praktijken tussen 15 Indiase en Franse landbouwers, opleiding van 40 zaadhouders, versterking van de zaadbanken, bewustmaking van het publiek van de klimaatverandering (aanleg van moestuinen op scholen, enz.). Het doel is Indiase boerinnen in staat te stellen hun voedselsoevereiniteit en economische onafhankelijkheid te verbeteren met behoud van de biodiversiteit in het gebied.

SOL

Sinds 1980 ontwikkelt SOL programma's die een alternatief vormen voor het huidige groeimodel, teneinde de lokale middelen te verbeteren en zijn acties te richten op de armste bevolkingsgroepen op het platteland (kinderen, gemarginaliseerde vrouwen, inheemse volkeren).

Ga naar website

Doelstellingen

 • 184 boeren getraind in agro-ecologische praktijken
 • 40 zaadverzorgers getraind in het behoud en de voortplanting van oude zaden
 • 10 aan landbouwers verdeelde zaden die bestand zijn tegen klimaatverandering

FNAB

PROJECT #6 : Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB)

Bevordering van het werk van vrouwen in de biologische landbouw door middel van opleidingen op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de beroepsomgeving in de landbouw en de opstelling van een installatiegids voor vrouwelijke landbouwers

Op het Franse platteland hebben vrouwelijke producenten moeite om hun stem te laten horen, en het FNAB wil de stem van deze biologische boeren naar voren brengen en het werk van deze vrouwen versterken. Daartoe wil het FNAB een "gids voor de installatie van vrouwen" opstellen met concrete adviezen (rechtspositie, sociale zekerheid, opleiding, moederschap...) voor toekomstige vrouwelijke landbouwers. Ook wil zij met de steun van een gespecialiseerd bedrijf opleidingen organiseren voor toekomstige opleiders op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de beroepsomgeving in de landbouw (op het landbouwbedrijf en in het bestuur van organisaties). Om op de lange termijn doeltreffend te zijn, zullen deze acties worden uitgevoerd in partnerschap met institutionele actoren en zullen zij het mogelijk maken het landbouwbedrijfsleven (beroepsorganisaties en vakbonden, agrarisch onderwijs, landbouwnetwerken, enz.

FNAB

Sinds 1978 brengt het FNAB via zijn aangesloten organisaties agrobiologen uit de Franse gewesten samen. Het heeft drie hoofdfuncties: professionele organisatie, ontwikkelingsstructuur en burgerbeweging.

Ga naar website

Doelstellingen

 • 1 installatiegids voor vrouwelijke boeren gemaakt en gedistribueerd
 • 1 ontwikkelde opleidingsmodule over de gelijkheid van mannen en vrouwen in de professionele omgeving in de landbouw
 • 60 vrouwelijke restauranthouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van, aan hun behoeften, aangepast materiaal
 • 4 opleidingen (opleiding van de opleiders)