012 260 260
Van 8.30 u. tot 17 u.
Grote bestellingen?
Gratis en snelle offerte
4,6/5
Klantbeoordelingen
0
Hervat uw aankopen waar u gebleven bent
cat

Doelstellingen van de actie

img
De Stichting RAJA-Danièle Marcovici selecteert de projecten.
Kom meer te weten over de Stichting
img
RAJA kiest de solidariteitsproducten. Voor elk gekocht pak uit deze selectie gaat er 1 euro naar de Stichting.
Bekijk onze solidariteitsproducten
img
De Stichting schenkt het verzamelde bedrag aan de geselecteerde organisaties.
Ontdek de projecten

Ons engagement

De Stichting RAJA-Danièle Marcovici werd opgericht in 2006 onder de vleugels van de Fondation de France. De Stichting ondersteunt wereldwijd projecten om de levensomstandigheden van vrouwen te verbeteren. Ondertussen werden er al honderden organisaties en projecten ondersteund waar vele tienduizenden vrouwen de vruchten van konden plukken. In september 2015 werd de actie ‘Vrouwen en Milieu’ opgestart. Samen met de RAJA Group financiert de Stichting hiermee projecten die zich niet enkel inzetten voor het welzijn van vrouwen, maar ook voor het milieu.

Op 8 jaar tijd werd er:

 • Meer dan 3,5 miljoen euro ingezameld door 15 Europese filialen van de RAJA Group.
 • Hulp geboden aan meer dan 114 gemeenschapsprojecten.

Dankzij onze acties in 2023 werd er € 500 000 ingezameld door de deelnemende landen van de RAJA Group (Frankrijk, Zwitserland, België Nederland, Oostenrijk, Engeland, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Polen, Tsjechië, Portugal, Slovakijke en Hongarije). Het actieprogramma “Vrouwen en Milieu” maakte het mogelijk om hulp te bieden aan 12 projecten.


Projecten die momenteel worden gesteund

De Stichting RAJA-Danièle Marcovici selecteert projecten waar vrouwen en milieu een centrale rol in spelen.

Association Humanitaire pour l’Afrique

40 vrouwelijke zoutproducenten trainen in milieuvriendelijkere productiepraktijken met behulp van zonnezeilen.

In Benin produceren de vrouwen van de kustdorpen van de gemeente Ouidah al generaties lang zout. Tussen januari en april droogt de moerassige grond uit, waardoor men heel makkelijk pekel kan maken. Traditioneel gebruiken de vrouwen mangrovehout om de pekel te koken totdat het water verdampt en alleen het zout overblijft. De vrijkomende dampen zijn bijzonder schadelijk voor de gezondheid en het intensief kappen van de mangrove bedreigt de regionale biodiversiteit. Om de rivieroevers te beschermen hebben de Beninese autoriteiten de houtkap in mangroves verboden. Dit heeft gevolgen voor het werk van de zoutproducenten, die hun activiteiten hebben gestaakt of ervoor hebben gekozen om hout bij andere dorpen te halen. De Association Humanitaire pour l’Afrique (AHPA), die bijzonder betrokken is in deze regio van Benin, wilde deze zoutproducenten een handje helpen. Door zonnepanelen te gebruiken om het pekelwater te verdampen, produceert men pekel op een milieuvriendelijkere manier. Initieel werd deze productietechniek in 2002 getest, maar dat was niet overtuigend genoeg voor zoutproducenten. In samenwerking met CRIPADD, een Beninese NGO, en de Association des Etangs et Marais de l'Île de Ré (AEMA), een expert op het gebied van zoutwinning, heeft AHPA het experiment opnieuw gelanceerd. Na de inspirerende eerste resultaten, waarbij een tiental vrouwen betrokken waren, betrok men meer zoutproducenten bij het experiment. Deze productietechniek is beter voor hun gezondheid en de biodiversiteit.

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières

Leadership vaardigheden van kleine boeren en inheemse vrouwen aanscherpen. Daarbij wordt er politieke steun geleverd aan de Páramos, een alpine regio die essentieel is voor de ecologische productie.

In 2008 werd Ecuador het eerste land ter wereld dat de rechten van de natuur erkende in zijn grondwet. Door deze beslissing ontvingen ze de hoogste graad van bescherming in de Ecuadoraanse wetgeving. In de praktijk worden deze rechten echter niet gerespecteerd. Het Kichwa volk verzet zich tegen de activiteiten die hun land vernietigen. Zo'n activiteiten bestaan uit economische extractie: ontbossing, uitbreiding van de landbouw, mijnbouw, waterkrachtcentrales, enz. De inheemse bevolking leeft op een hoogte van meer dan 3000 meter in de Sierra (Andes) in het hart van de Páramos; een ecosysteem met heel belangrijke ecologische functies. Dit ecosysteem is zowel een bron van zoet water als een koolstofput. Om de verdediging van de rechten van de Páramos te ondersteunen, heeft Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) de krachten gebundeld met ECUARUNARI. Samen met deze confederatie van het Kichwa-volk in Ecuador willen ze de inheemse beweging in de Sierra-gemeenschap versterken. Een van de doelen van deze samenwerking omvat het versterken van de leiderschapsvaardigheden van inheemse en plattelandsvrouwen. Dit geeft deze vrouwen de mogelijkheid om lokaal en nationaal politiek te voeren. De Dolores Cacuango school, die in de jaren 1990 werd opgericht en in 2010 werd gesloten vanwege een gebrek aan financiering, zal worden opgeknapt om in 2023 een groep vrouwen te verwelkomen. De school draagt de naam van een invloedrijke icoon voor vrouwen, erkend als pionier in de strijd voor inheemse rechten in Ecuador.

CARE France

Koffieteelsters helpen groeien via meer ecologische praktijken en het aanscherpen van hun leadership vaardigheden.

Koffie is een van de meest geconsumeerde producten ter wereld: naar schatting verbouwen wereldwijd 25 miljoen mensen koffie, waaronder veel kleinschalige producenten. Laos is de op 2 na grootste koffieproducent in Zuidoost-Azië en biedt werk aan 40.000 gezinnen, van grote koffiehandelaren en -producenten tot kleine boeren op commerciële plantages. De opwarming van de aarde heeft ernstige gevolgen voor de landbouw en economie van het land (droogte, overstromingen, aardverschuivingen). CARE France en CARE Laos werken in 10 dorpen in de Dakcheung regio om koffieboeren te helpen een duurzame industrie te ontwikkelen met een lage impact op het milieu. De rol van vrouwen versterken staat centraal in hun werk. De helft van Laotiaanse koffieboeren bestaat uit vrouwen, maar toch hebben ze geen stem bij belangrijke bijeenkomsten, minder toegang tot opleidingen en een lager inkomen. Ze zijn minder geletterd en houden zich daarom niet met verkoop of administratie bezig. Het project heeft als doel de rol en de leiding van vrouwen in koffieproducentengroepen te versterken, de gemeenschap bewust te maken van gender- en klimaatkwesties en te lobbyen voor het opnemen van genderoverwegingen in de koffiestrategie van Laos. De Stichting RAJA Danièle Marcovici draagt €25.000 bij aan de cofinanciering van het project gedurende 1 jaar (2024).

Chaussettes Solidaires

Workshops voor kledingontwerp aan vrouwen in moeilijkheden aanbieden. Met gerecyclede sokken als hoofdmateriaal van de events in scholen en bedrijven.

Al 12 jaar lang ondersteunt de vereniging Chaussettes Solidaires vrouwen in moeilijke situaties (zoals noodopvang), in de Parijse wijk Goutte d'Or. De vereniging organiseert workshops waarbij men sokken transformeert in nieuwe kledingstukken. Deze sokken worden op voorhand verzameld via zakelijke en schoolevenementen. Een aantal vrouwen wilden graag leren naaien, om voorgoed uit hun moeilijke situatie te ontsnappen. Er bestaan al opleidingsmogelijkheden op de markt, maar deze zijn vaak gespreid over een lange periode (bijvoorbeeld één keer per week) of zijn niet geschikt voor dit soort doelgroepen (gebrek aan follow-up en ondersteuning voor personen in moeilijkheden). Om aan hun behoeften te voldoen, organiseert de vereniging korte cursussen (6 maanden) die vrouwen in staat stellen technische vaardigheden te ontwikkelen en hen kennis te laten maken met de etiquette van de arbeidsmarkt.

Electriciens sans frontières

De onafhankelijkheid van vrouwelijke ondernemers promoten via de ontwikkeling van een inkomstgenererende activiteit: waterpompsystemen op zonne-energie verkopen aan boeren.

In Nepal hebben boeren tijdens het droge seizoen (november tot maart) moeite om hun velden te irrigeren. Er bestaan oplossingen zoals thermische pompen, maar die verbruiken veel energie en zorgen voor vervuiling. Handmatige oplossingen vormen dan weer een extra belemmering voor vrouwelijke landbouwers, aangezien zij het water moeten halen. Electriciens sans frontières wil een meer toegankelijke pompoplossing op zonne-energie maken, zodat boeren schoner kunnen produceren. De irrigatiesystemen zullen worden gedistribueerd door de lokale partnerorganisatie Kalpavriksha (KGG): een netwerk van vrouwelijke ondernemers (bekend als Suryamukhis) voor de distributie van hygiëneproducten en huishoudelijke apparatuur in landelijke gebieden. Het project is er ook op gericht om de positie van vrouwelijke ondernemers te versterken door ze te trainen in de verkoop van duurzame technologieën, een interessante en groeiende sector. Nepalese vrouwen worden geconfronteerd met grote ongelijkheid. Ze bezitten zelden landbouwgrond, zijn minder geletterd dan mannen en hebben minder toegang tot opleidingen.

GreenNKool

Verbetering van de deelname van vrouwenorganisaties aan milieubehoud en bestrijding van gendergerelateerd geweld

Madagaskar staat op de 10e plaats van de landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Met een gemiddelde temperatuurstijging van 0,7°C sinds 1960 heeft het land te maken gehad met langdurige droogte, frequente cyclonen en onregelmatige regenval. Ongeveer 90% van de bevolking is rechtstreeks afhankelijk van de landbouw, waardoor miljoenen worden blootgesteld aan voedselonzekerheid. Bovendien verergert de massale ontbossing de gevolgen van de klimaatverandering, met een verlies aan bosbedekking van meer dan 40% tussen 1950 en 2010. Het project vindt plaats in Ambovombe in de regio Androy, een van de armste (91% van de bevolking leeft onder de armoedegrens) en droogste (meer dan 2 miljoen mensen dreigen te verhongeren door droogte) gebieden van het land. De organisatie GreenNkool wil de betrokkenheid van civiele organisaties (geleid door vrouwen) bij de bescherming van het milieu vergroten en tegelijkertijd gendergerelateerd geweld bestrijden. Via de oprichting van een low-tech onderzoekslaboratorium voor waterontzilting en spirulina-productie, en een aanpasbaar arboretum onder leiding van vrouwenverenigingen zal men dit bereiken.

Habitat-Cité

Voedselzekerheid voor plattelandsgezinnen bevorderen door vrouwen in staat te stellen hun eigen eetbare bos van fruitbomen en struiken te creëren

In de Vallée de Jacmel et Bainet, een bergachtige en ontoegankelijke regio in het zuidoosten van Haïti, leven de inwoners voornamelijk van landbouw, veeteelt en ambachten. Als gevolg van droogte, ontbossing en natuurrampen worden de plattelandsgemeenschappen geconfronteerd met tal van problemen die hun oogsten en levensomstandigheden beïnvloeden. Als antwoord op deze problemen hebben Habitat-Cité en haar partner OJUCAH een project opgezet voor de aanleg van voedselbossen door lokale vrouwen om ontbossing tegen te gaan en voedselgewassen te diversifiëren. Het doel is om een bosecosysteem te creëren waar bomen, klimplanten, groenten, fruitbomen en medicinale planten samen groeien. 4 vrouwen in het bijzonder worden door OJUCAH ondersteund door middel van training en persoonlijke begeleiding bij het creëren van voedselbossen, zodat ze hun kennis kunnen delen met andere vrouwen in hun gemeenschap. Er zijn ook activiteiten voor jonge meisjes gepland om hen bewust te maken van milieu- en genderkwesties.

Inti Energies Solidaires

De weerbaarheid van vrouwen tegen klimaatverandering verbeteren door hen praktische en ecologisch verantwoorde oplossingen te bieden voor winstgevende activiteiten.

Atacora, in Benin, is een plattelandsdepartement met een bijzonder arme en kwetsbare bevolking. De landbouwactiviteiten worden uitgevoerd door vrouwen, die fruit of groenten verwerken tot lucratieve producten (cassavemeel, maïsmeel, gedroogde mango, sojabewerking). De verwerkingstechnieken zijn niet geoptimaliseerd, waardoor een deel van de productie verloren gaat. Bovendien wordt het gebied bedreigd door grootschalige ontbossing, waarvan vrouwen de eerste slachtoffers zijn. Want zij leggen elke week veel kilometers af om hout te verzamelen. De kooktoestellen die in de huishoudens of voor inkomensgenererende activiteiten worden gebruikt, verbruiken veel hout en zijn schadelijk voor de gezondheid van de vrouwen. De houtvoorraden slinken, waardoor de vrouwen verder moeten reizen om hout te verzamelen. Inti Energies Solidaires, een vereniging die gespecialiseerd is in ecologisch koken, wil de vrouwen van de Atacora concrete en ecologisch verantwoorde oplossingen bieden om hen te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering en hun levensomstandigheden te verbeteren. Met de hulp van de lokale vereniging Eco-Bénin zullen ze een ecologische kookoplossing voor vrouwen en hun gezinnen ontwikkelen en promoten. Samen met het Youth Network for the Green Economy zullen ze samenwerken met vrouwengroepen om hun verwerkingsactiviteiten te optimaliseren. Inti Energies Solidaires zal zelf worden ondersteund door de Franse vereniging Support and Solidarity Group om ervoor te zorgen dat er gedurende de hele levenscyclus van het project rekening wordt gehouden met gender.

La Voûte Nubienne

Het bouwen van opslagruimtes met behulp van Nubische gewelven, een voorouderlijke techniek waarbij alleen lokaal beschikbare materialen worden gebruikt en waarmee fatsoenlijke, betaalbare en veerkrachtige huizen kunnen worden gebouwd in de Sahel, voor uien- en sjalottenteelsters.

De landbouwsector is een belangrijk onderdeel van de economie van Burkina Faso. Deze sector draagt 35% bij aan het BBP van het land en biedt werk aan 82% van de beroepsbevolking. Meer dan de helft van de landbouwproductie is afhankelijk van vrouwen, hoewel zij slechts 8% van het land bezitten. De klimaatverandering heeft een negatieve invloed op de werkomstandigheden en productiemethoden van landbouwers. Het gebrek aan een geschikte infrastructuur om de oogsten goed te bewaren verergert deze moeilijkheden en escaleert de moeilijke situatie van de mensen die in deze sector werken. Dit geldt in het bijzonder voor de uien- en sjalottensector, die van essentieel belang is in de Sahel. Als antwoord op deze situatie zal de Association Voûte Nubienne (AVN), in samenwerking met de Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN), een groep vrouwelijke uien- en sjalottentelers steunen door een "Nubische kluis" te bouwen. Deze techniek, die al meer dan 3000 jaar oud is, maakt het mogelijk om gebouwen voor 100% op te bouwen uit ongebakken aarde. Dit materiaal is lokaal ruimschoots beschikbaar en heeft geen koolstofimpact. Bij deze techniek worden geïmporteerde tinnen daken vervangen door gewelfde daken van ongebakken aardestenen. De dikte van de aangestampte aardemuren dempt de temperatuurschommelingen in het gebouw grotendeels, wat zorgt voor een betere conservering van de gewassen, comfortabelere werkomstandigheden en een betere bescherming tegen de elementen. In tegenstelling tot tinnen daken waaien deze daken niet af bij harde wind. Omdat deze gebouwen houtvrij zijn, worden er geen bomen gekapt, wat bijdraagt aan het behoud van het bosareaal. De kenmerken van de "Nubische kluis" maken het een bijzonder geschikte oplossing voor de milieu- en klimatologische uitdagingen van deze regio. AVN en FNGN zullen ook samenwerken met voorzitters en vertegenwoordigers van vrouwelijke producentengroepen om nationale en internationale politiek te definiëren en uit te voeren. Zo laten ze de stem van de Sahelvrouwen horen als het gaat om aanpassing en het recht op fatsoenlijke huisvesting.

Objectif France-Inde

De vaardigheden en autonomie van vrouwen versterken in de landbouwsector met als doel een grotere financiële zelfstandigheid en voedselzekerheid.

In de landelijke gebieden van de deelstaat Tamil Nadu (Zuid-India) leiden de klimaatverandering (droogte of bodemdegradatie) en het economisch isolement van de regio tot een moeilijke situatie voor de bevolking. In het bijzonder voor vrouwen, die laaggeschoold zijn en gediscrimineerd worden op basis van hun geslacht. Samen met haar partner NGO Gramium, die zo dicht mogelijk bij de behoeften van de gemeenschap werkt, ondersteunt de vereniging Objectif France-Inde (OFI) de oprichting van zelfhulpgroepen (JLG: Joint Liability Groups). Deze groepen werden opgericht voor vrouwen die onder de armoedegrens leven. Via dit project versterken OFI en Gramium de vaardigheden en autonomie van vrouwelijke landbouwers in de regio om hun financiële onafhankelijkheid te garanderen. Deze onafhankelijkheid wordt bereikt door het verkrijgen van door de overheid gesubsidieerde microkredieten, evenals hun persoonlijke en sociale emancipatie en voedselzekerheid. Dit project, dat al wordt uitgevoerd met de NGO SEVAI, is een herhaling van een programma dat al meer dan 20 jaar loopt voor de plattelandsbevolking (175.000 vrouwen uit de armoede gehaald).

Rejoué

De sociale en professionele integratie van werkloze vrouwen promoten via het recyclen van speelgoed.

In 2010 werd Rejoué opgericht als een centrum dat tweedehands speelgoed integreert en recyclet. Het doel is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan meer dan 60% vrouwen, de kans te geven zich te integreren door gebruik te maken van speelgoed. Dit gebeurt in de werkplaats in Vitry-sur-Seine (94), waarna het speelgoed tegen een eerlijke prijs wordt verkocht in twee winkels in de regio Parijs, zowel aan particulieren als speelgoedzaken. Met de AGEC-wet die op 1 januari 2022 van kracht is geworden, is er nu een EPR-kanaal (Extended Producer Responsibility) voor speelgoed gecreëerd. De belangrijkste doelstellingen van deze nieuwe sector zijn het bevorderen van hergebruik van speelgoed, het opzetten van nieuwe inzamelkanalen en recycling. Om beter in te spelen op deze veranderingen en de uitdagingen van de sector aan te gaan, streeft Rejoué ernaar om van schaal te veranderen. Dit omvat het vergroten van de opslagcapaciteit, het verbeteren van logistieke vaardigheden en het ontwikkelen van verkoopmogelijkheden. Deze ontwikkelingen zullen niet alleen de organisatie ten goede komen, maar ook de werknemers met een sociaal integratietraject. Hierdoor worden ze beter inzetbaar en bereiken ze financiële onafhankelijkheid. Het actieplan voor de komende drie jaar omvat het integreren van digitale en logistieke beroepen in het integratieproject. Daarnaast is het doel om de carrières van de werknemers veilig te stellen door een duurzame werkplaats op te zetten. Deze werkplaats zal de activiteiten optimaliseren om meer speelgoed in te zamelen en door te verkopen.

Univers-Sel

Het opleiden van vrouwelijke zoutproducenten in zonnezoutproductie, een milieuvriendelijkere techniek.

In Guinee-Bissau schrapen de vrouwen die het zout produceren de zoute aarde af en filteren dit vervolgens met water om "pekel" te verkrijgen: water verzadigd met zout. Vervolgens koken ze dit boven een vuur van mangrovehout om het zout te oogsten. Dit proces verbruikt veel hout en is een bron van massale ontbossing: er is 3 ton hout nodig om 1 ton zout te produceren. Deze techniek is ook schadelijk voor de gezondheid van de vrouwen die de hele dag de vrijkomende dampen inademen. Daarom heeft de vereniging Univers-Sel in samenwerking met lokale producenten en zoutwerkers uit Guérande een milieuvriendelijkere productietechniek ontwikkeld: zoutwinning op zonne-energie. De pekel wordt op plastic dekzeilen gegoten en de wind en de zon zorgen ervoor dat het water verdampt en het zout kristalliseert. Univers-Sel past deze techniek sinds 2016 toe in Guinee-Bissau, in de regio Oio. Tussen 2016 en 2022 werden 48 vrouwelijke producenten uit 38 dorpen opgeleid in de productie van zout op zonne-energie en deelden ze hun kennis en vaardigheden met 1.500 vrouwen. In 2019 kreeg dit project de Gender and Climate Solutions prijs van WECF. Tijdens de nieuwe periode van 3 jaar (2023-2025) hoopt Univers-Sel de vrouwelijke producenten die al getraind zijn, grondiger te ondersteunen, de productietechniek te verspreiden naar andere dorpen, het verkoopnetwerk van dekzeilen te versterken en de marketing van zout te ontwikkelen.

Een terugblik op de vorige projecten van de actie Vrouwen & Milieu

Projecten waar u aan heeft bijgedragen tussen maart en augustus 2023

LAAFI France

Kwetsbare vrouwen opleiden in permacultuur en agro-ecologie om inkomensgenererende activiteiten te ontwikkelen.

 • 20 kwetsbare vrouwen opgeleid in permacultuur en agro-ecologie
 • 1.5 hectare natuurgebied wordt beschermd via duurzame en milieuvriendelijke landbouwpraktijken.
 • 20 docentes werden gesensibiliseerd en getraind in voeding en een gebalanceerd dieet.
 • 3 scholen worden voorzien van kwaliteitsvolle maaltijden, bereid met verse en lokale groenten.
Bezoek hier de website van de organisatie

Emmaüs France

Kwetsbare vrouwen herïntegreren op de arbeidsmarkt via het recyclen en transformeren van textiel.

 • 9 entiteiten in de Emmaüs-organisatie werden op weg geholpen, elk met hun eigen merk, atelier en een eerste collectie.
 • Deelorganisaties waaronder de gemeenschappen van Emmaüs Chambéry, Emmaüs Agir, Emmaüs Saint-Omer en meer, nemen ondertussen deel aan nieuwe upcycling activiteiten om nog meer vrouwen te ondersteunen.
Bezoek hier de website van de organisatie

GERES

Ondersteunen van het opzetten van een duurzame ovenindustrie door en voor vrouwen.

 • Vrouwelijk ondernemerschap ontwikkeld via een sales netwerk voor FaranEco-ovens - speciaal voor 13 vrouwen uit achterstandswijken in Casablanca.
 • 4 vrouwen hebben een FaranEco-oven of -stoof verkocht en daarvoor een aanvullende commissie ontvangen (bovenop hun inkomsten).
Bezoek hier de website van de organisatie

GRET

Verbetering van de levensomstandigheden en de economische emancipatie van 240 vrouwen uit etnische minderheden, waarbij wordt gezorgd voor duurzaam bosbeheer.

 • Adviesgroep oprichten om bosbescherming te coördineren en de levensomstandigheden in het natuurreservaat te verbeteren.
 • Inkomsten van vrouwen gediversifieerd via verantwoord toerisme en landbouw.
Bezoek hier de website van de organisatie

EKO !

Vluchtelingen opleiden in eenvoudige én milieuvriendelijke oplossingen

 • 10 vrouwen tewerkgesteld bij het rehabiliteren en beschermen van de biodiversiteit, in de botanische tuin van Camayenne.
 • 35 vrouwen gesensibiliseerd voor het beschermen van de biodiversiteit en bossen.
Bezoek hier de website van de organisatie

Médecins du Monde France

Vrouwelijke tuinders trainen in agro-ecologische praktijken, met het oog op milieuvriendelijkheid en gezondheid.

 • 28 organisatoren opgeleid om een 'veldschool' te runnen en op een duurzame manier groenten te telen.
 • Deze 28 deelnemers voorzagen een opleiding aan 200 tuinders, die voordeel haalden uit het programma.
 • 2 gezondheidscentra worden momenteel geherorganiseerd om medische apparatuur en geneesmiddelen te voorzien aan patiënten.
Bezoek hier de website van de organisatie

Forestever

Landbouwpercelen van inheemse vrouwen ondersteunen door medicinale planten, fruit- en palmbomen te planten.

 • 175 vrouwen en kinderen hebben voordeel gehaald uit het project. 110 onder hen namen bovendien deel aan debatten over gender en milieu.
 • De deelnemers renoveerden 3 locaties voor kinderopvang en organiseerden 3 expedities om zaden te verzamelen.
 • Elke belanghebbende heeft 150 bomen geplant.
Bezoek hier de website van de organisatie

Elevages sans frontières

Vrouwelijke schapen- en geitenfokkers trainen en ondersteunen bij het vormen van coöperaties.

 • 148 vrouwen werden opgeleid als veehoudster en zullen een geit of schaap ontvangen.
 • 12 vrouwen werden opgeleid in de basis van diergeneeskunde.
 • Er werd een coöperatie opgericht om hun producten te verkopen.
Bezoek hier de website van de organisatie

Gbobètô

Een ecologisch, gezond en economisch alternatief ontwikkelen voor houtskool door vrouwen bij de hele keten te betrekken (producenten, consumenten, retailers).

 • Er worden nu dagelijks 2000 biobrandstof pellets geproduceerd.
 • 3 vrouwelijke landbouwers werden ondersteund bij het leveren van landbouwgrondstoffen voor pellets.
 • 6 pottenbaksters werden opgeleid in de productie van een stoof.
Bezoek hier de website van de organisatie

Rural Development

De positie van kwetsbare vrouwen op de arbeidsmarkt bevorderen via de productie en distributie van fruit.

 • 8 vrouwen werden ondersteund op de arbeidsmarkt.
 • 3 ton fruit werd gerecycled.
Bezoek hier de website van de organisatie

WECF France

Vrouwen uit achterstandswijken ondersteunen bij het organiseren van hun verenigingen voor afvalrecycling.

 • 4 vrouwenverenigingen voor afvalrecycling worden geholpen bij hun formalisering.
 • Vrouwen van de 4 verenigingen worden getraind om hun rechten te verdedigen en hun positie in de recycling keten te bevorderen.
Bezoek hier de website van de organisatie

SOL, Réseau CIVAM et FADEAR

Vrouwelijke landbouwers ondersteunen die zich inzetten voor agro-ecologie.

 • 7 vrouwen werden ondersteund via een mentorprogramma voor landbouwers.
 • 22 vrouwelijke landbouwers namen deel aan exclusief vrouwgerichte opleidingen en -werkgroepen om problemen te bespreken en best practices te delen.
 • De positie van vrouwelijke landbouwers op de landbouwmarkt werd via sensibiliseringsevenementen in de kijker gezet. Zowel mannen als vrouwen namen deel.
 • Een actie-onderzoek naar de rol van vrouwen in de agro-ecologische transitie wordt momenteel opgesteld.
Bezoek hier de website van de organisatie (SOL) Bezoek hier de website van de organisatie (CIVAM) Bezoek hier de website van de organisatie (FADEAR)